Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

augustus 2016

Bezoek Staatssecretaris P. De Backer

De gouverneur ontving op vrijdag 26 augustus staatssecretaris Philippe De Backer voor een kennismakingsoverleg. Het overleg was zeer constructief en een groot aantal punten werd besproken. Zo kwamen ondermeer de kustwachtcentrale, het nieuwe KB betreffende brandingsporten en het algemeen maritiem beleid aan bod.

 

  • Bezoek Staatssecretaris P. De Backer

Vergadering kustwachtcentrale

Samen met vertegenwoordigers van Defensie, de Douane, Scheepvaartpolitie, FOD Mobiliteit, het crisiscentrum van de regering en het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, heeft de gouverneur vergaderd in de stuurgroep kustwachtcentrale over de toekomstige integratie van de  data- en ICT-systemen van het MIK en MRCC. De firma Antea heeft een tussentijds rapport voorgesteld tijdens deze vergadering over de verschillende mogelijkheden tot integratie. Tevens werd de stand van zaken besproken om dit najaar een toekomstige call for proposals bij de Europese Unie te kunnen indienen in een nieuw samenwerkingsverband met de betrokken overheden. Dit project is mogelijk door de steun van het ISF-Police fonds, beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

“Voor een meer geïntegreerd veiligheidsbeleid, dankzij het ISF”

 

Werkbezoek minister-president aan het Vlaams Instituut voor de Zee

Op 22 augustus bezocht minister-president Geert Bourgeois het Vlaams Instituut voor de Zee.  De gouverneur, voorzitter van het VLIZ, verwelkomde de delegatie. Tijdens een werklunch in de kantoren aan de Wandelaarkaai te Oostende informeerde de minister-president zich uitgebreid over de structuur en werking van de instelling, en werden enkele actuele dossiers zoals de herhuisvesting en het nieuwe convenant 2017-2021 met de Vlaamse overheid besproken. Tijdens de aansluitende demonstratievaartocht met het onderzoeksschip Simon Stevin maakte de delegatie kennis met de diversiteit en het belang van de mariene wetenschappen.

 

  • Bezoek Simon Stevin
  • Bezoek Simon Stevin

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be