Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2016

Verkeersveilige nachten 2016

De Winter BOB-campagne loopt dit jaar van vrijdag 25 november tot maandag 30 januari. De intensieve verkeerscontroles tijdens de Verkeersveilige Nachten op 25 en 26 november zijn in West-Vlaanderen het startschot voor deze campagne. Alle West-Vlaamse politiezones en de federale wegpolitie nemen hieraan deel. De gouverneur nam dit jaar opnieuw het initiatief voor de uitbreiding naar twee opeenvolgende ‘Verkeersveilige Nachten’. Dit na overleg met de West-Vlaamse burgemeesters en de korpschefs van de lokale en federale politie. Naast het toezicht op de naleving van de algemene verkeersregels is er controle op rijden onder invloed van alcohol en drugs en op de naleving van de reglementaire snelheid. De gouverneur gaf de start van de verkeersveilige nachten in de politiezone Riho, De resultaten vind je hierbij.

Conferentie project SeArch in Gent

De gouverneur heette iedereen welkom op de eindconferentie van het project SeArch.  Het Renard Centre van de Universiteit Gent is trekker van dit project. SeArch staat voor 'Zee-archeologie'  maar zinspeelt ook op de zoektocht naar klaarheid in een fascinerend kennisdomein, dat van de mariene archeologie. Deze studienamiddag bood een intrigerende synthese van een uiterst boeiend wetenschappelijk project. (22/11/2016)

Terugkommoment "ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil"

Op vrijdag 18 november organiseerde de gouverneur een terugkommoment voor ‘ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil’. Tijdens dit evaluatiemoment kwamen de resultaten van de communicatiecampagne en de handhavingsweek aan bod, wisselden de partners hun ervaringen uit en gaven suggesties voor het vervolg van de campagne. In 2017 komt er alvast een handhavingsweek in gans Vlaanderen. (18/11/2016)

Preventiecampagne Maak van je camionette geen etalage

Recente cijfers tonen aan dat de lichte bestelwagens – de zogenaamde camionettes – van zelfstandige aannemers vaak een favoriet doelwit van criminelen zijn. Deze cijfers zijn bovendien fors stijgend. Dit staaft de nood aan een preventiecampagne om deze diefstallen te vermijden. Er werd daartoe een  sprekende affiche bedacht. Aanvullend maakt een folder met uitvoerbare tips de zelfstandige aannemers bewust van hun eigen preventieve rol om inbraak en diefstal te voorkomen. Dit communicatiemateriaal wordt ruim en gericht verspreid in gans West-Vlaanderen. Op een persconferentie lichtte de gouverneur deze campagne toe. (23/11/2016)

Drone- studie- en demodag voor veiligheidsdiensten

INNOS organiseerde in samenwerking met het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid, de West-Vlaamse Politieschool (WPS), het West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA), Brandweer Vereniging Vlaanderen en Noordzee Drones een studie- en demo dag over drone-toepassingen voor veiligheidsdiensten. Tijdens zijn openingswoord gaf de gouverneur de primeur mee dat er is ingestemd om op de POV-site een opleidings- en examenterrein voor drones op te richten in samenwerking met Noordzee drones om mensen op de POV- site te kunnen opleiden. Daartoe werd een officiële erkenning aangevraagd voor een vliegterrein voor drones dat enkel zal gebruikt worden om mensen van veiligheidsdiensten op te leiden. (23/11/2016)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be