Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2016

Ontvangst familie Kapitein Fryatt

Op 27 juli 2016 om 19 uur was het exact 100 jaar geleden dat Capt. Charles Algernon Fryatt, gezagvoerder van het koopvaardijschip Brussels, werd terechtgesteld in Brugge. Het stadsbestuur van Brugge organiseerde in het Beluik der Gefusilleerden (site Gerechtshof), een plechtigheid ter nagedachtenis van Kapitein Fryatt en de andere burgers die in WO I werden gefusilleerd op genoemde site. Voor de aanvang van deze plechtigheid ontving de gouverneur twee kleinzonen van Kapitein Fryatt en hun partner in zijn Ambtswoning. Samen brachten ze een bezoek aan de gedenkplaat ter ere van Capt. Fryatt in  het Provinciaal Hof. (27/7/2016)

 

 

Kunstproject de Lichtmeridiaan

 

Op uitnodiging van de stad Blankenberge woonde de gouverneur het officieel startmoment van het internationaal kunstproject de Lichtmeridiaan bij. Schepen voor Cultuur Philip Konings en dhr. Callebert, Muze’um L. lichtten het project toe. Vlaams minister voor Cultuur, Sven Gatz deed een wame oproep tot participatie aan kunstenaars en besturen en gaf de officiële start. Vanop het casinoterras aanschouwden de genodigden een prachtig vuurspektakel met een vuurparade, een licht- en lasershow en muzikaal vuurwerk.(21/7/2016)

Te Deum

Naar aanleiding van het Nationaal Feest op 21 juli werd in de St. Salvatorskathedraal in Brugge een Te Deum gezongen. Mede namens de Bisschop van Brugge nodigde de gouverneur de vertegenwoordigers van de diverse overheden hierop uit. Voorafgaandelijk vond een plechtigheid met bloemenhulde plaats aan de gedenksteen bij de Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat in Brugge. Na het Te Deum was er op de Burg een defilé voor de eretribune en een receptie in het stadhuis. Naast de gouverneur woonden viceminister- president Bart Tommelein, voorzitter van de provincieraad Eliane Spincemaille, kolonel Christophe Onraet, gedeputeerde Carl Vereecke en waarnemend provinciegriffier Patrick Braet de plechtigheid bij . (21/7/2016)

Vlaamse feestdag in Londen

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de Algemene Afvaardiging, samen met de collega's van Toerisme Vlaanderen en Flanders Investment & Trade, een receptie voor de Vlaamse feestdag in Londen. De gouverneur woonde deze bijeenkomst in de Travellers Club op Pall Mall bij. (7/7/2016)

Monitoring Committee

In Chatham (Kent) vond het overleg van het  Monitoring Committee plaats. Samen met Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland, was de gouverneur hierop aanwezig. De genodigden bezochten aansluitend de Historic Dockyard. (6 en 7/7/2016)

Leiderschap (1)

Beste lezer

Als Cleopatra’s neus korter was geweest, dan had ’s werelds gezicht er anders uitgezien. Deze befaamde uitspraak van de Franse filosoof Blaise Pascal is sinds de publicatie in zijn postuum uitgebrachte Pensées uit 1669 een onnoemelijk aantal keer gretig door grote wereldleiders geciteerd. Als Cleopatra’s neus korter was geweest, dan had ze de kracht en dominantie – volgens het oude geloof herkenbaar in de fysionomie van grote neuzen – ontbeerd om Julius Caesar (ook een grote neus) en Marcus Antonius te verleiden, dan zouden er geen burgeroorlogen hebben gewoed in het oude Rome, dan was het duizendjarige rijk onaangeroerd gebleven, en dan spraken we nog allemaal Latijn. Bij nader inzien zou dat nog geen slechte zaak zijn geweest. Het eenvoudige boerenlatijn zou de verstandhouding en het wederzijds begrip in het versnipperde Europa een grote dienst kunnen bewijzen. Helaas is de gevleugelde uitdrukking van Pascal recentelijk van haar universele zeggingskracht beroofd. Onze moderne beschaving vindt Pascals bewering volkomen onbegrijpelijk. Want, zouden we nu zeggen, als Cleopatra’s neus korter was geweest, dan had een plastisch chirurg haar neus wel gecorrigeerd, en dan had ’s werelds gezicht er toch weer hetzelfde uitgezien. (Damiaan Denys  in ‘Leiderschap als gedeelde leugen’, De Gids, nummer 3 van 2016, pagina 11)

Eurometropool

Vrijdag 8 juli 2016 woonde de gouverneur in Rijsel de Algemene Vergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai bij.  Op deze vergadering werd aandacht besteed aan de evaluatie van de Eurometropool, waarbij onder meer de door een paar partners en de Verbindingsgroep uitgevoerde evaluaties werden toegelicht.  Tevens werd een werkkader afgesproken, met inbegrip van een aantal prioritaire thema’s waarrond de Eurometropool zal werken.  Bedoeling was om op deze vergadering ook het Bureau, de voorzitter en de ondervoorzitters te verkiezen.  Vermits het quorum niet werd bereikt, zal dit echter pas op een volgende Algemene Vergadering kunnen.  Ook de beslissingen op vlak van begroting, namelijk de goedkeuring van de jaarrekening 2015, van de administratieve rekening 2015 en van de aanvullende begroting 2016 zullen daardoor pas op een volgende Algemene Vergadering genomen worden. Nu was er enkel toelichting en bespreking. De volgende Algemene Vergadering werd inmiddels vastgelegd op dinsdag 19 juli 2016. (8/7/2016)

Reddingsoefening in De Haan

Op het strand van De Haan, ter hoogte van de watersportclub De Windhaan vzw, organiseerde de gouverneur een reddingsoefening. Tijdens deze oefening werden enkele drenkelingen uit zee gered en werd naar vermisten gezocht door de strandreddingsdienst van De Haan, de scheepvaartpolitie en de VLOOT (reder van de Vlaamse Overheid). Ook de brandweer, de lokale politiezone Bredene-De Haan, de ambulance 100 van Blankenberge en de MUG Blankenberge namen deel. De 4 alarmcentrales: de Hulpcentrale 112 (HSC112), het Crisisinterventiecentrum (CIC), het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) en het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) spelen een cruciale rol bij de alarmering van de verschillende diensten. (4/7/2016)

Navy Days

De Belgische Marinecomponent organiseerde voor de 35ste keer de Navy Days. Deelnemers aan het paneldebat op de opening waren o.m. Robert D. Kaplan en minister van staat Karel De Gucht.  Aansluitend volgde een bezoek aan de tentoonstelling over innovatieve maritieme technologie. De genodigden kregen ook de kans om een Belgisch fregat en een Nederlandse onderzeeër te bezoeken. (1/7/2016)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be