Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer

Om de start van de winter BOB campagne te accentueren, organiseerde de gouverneur samen met de lokale en de federale politie in West-Vlaanderen jaarlijks het West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer.  Via controles, in Kuurne en Ingelmunster, op alcohol en drugs in het verkeer door lokale en federale politiediensten in de provincie West-Vlaanderen wordt de winter BOB hierdoor extra in de verf gezet.  Het doel is dubbel: handhaven en sensibiliseren.  (01/12/2023)

In de voetsporen van Ferdinand Verbiest: Een inspirerende reis door China: Samenwerking, Innovatie en Vriendschap

Een maand na de officiële missie naar China ter herdenking van Pittemnaar Ferdinand Verbiest, blikken we terug op een inspirerende reis vol hoogtepunten. Een overzicht:

 1. Hangzhou: Versterking van de banden met Zhejiang
  • Bezoeken aan het Second Affiliated Hospital van Zhejiang University en bedrijven zoals Dafeng, BrainCo & TUYA IoT versterkten de banden met de provincie Zhejiang.
  • Overleg met partijsecretaris YI benadrukte het belang van bilaterale samenwerking op het gebied van onderwijs, vorming en onderzoek.
 2. Suzhou: Digitale Gezondheid en 10-jarige samenwerking
  • Bezoek aan Barco met focus op digitale gezondheidszorg.
  • Suzhou Municipal Government verwelkomde de delegatie om samen de 10-jarige samenwerking te vierden.
 3. Shanghai: Zakelijke connecties
  • Shanghai bood gelegenheid voor zakelijke connecties met Belgische expats en een evenement van de Brugse huisbrouwerij De Halve Maan.
 4. Beijing: Viering van Verbiest, overleg met de vice minister van Onderwijs & bezoek aan Sinovac
  • In Beijing stond de viering van Ferdinand Verbiest centraal, met een vruchtbaar overleg met dhr. CHEN, vice minister van Onderwijs en een bezoek aan SINOVAC

Het herdenkingsevent benadrukte de versterking de vriendschapsbanden tussen China en België. West-Vlaanderen kijkt ernaar uit om samen met de kennisinstellingen, het Howest Confucius Instituut en TUA WEST een actieve rol te spelen in de dialoog met Zhejiang door middel van uitwisseling, innovatie en wetenschappelijk onderzoek, zoals in de tijd van Ferdinand Verbiest, nu als in de toekomst.

Beheerscomité Fonds AZ Groeninge

De gouverneur zat de digitale vergadering voor van het bestuurscomité Fonds AZ Groeninge – Koning Boudewijnstichting. De agenda werd bepaald door de bespreking van de financiële situatie, de opvolging van de gesteunde projecten en de nieuwe aanvragen voor steun. (30/11/2023)

Ontvangst H.E. Mr. CAO, Ambassadeur voor China in België

Op 28 november ontving gouverneur Decaluwé H.E. Mr CAO, de Ambassadeur voor China in België, in zijn Residentie te Brugge. Samen met vertegenwoordigers van de Provincie West-Vlaanderen, TUA West, het Howest Confucius Instituut en Westtoer werd er gereflecteerd over de recente missie naar China. Daarnaast werden strategieën besproken voor verdere samenwerking en uitwisseling tussen West-Vlaanderen en Zhejiang. Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan de Sixtus Abdij in Westvleteren. (28/11/2023)

Kick off event ‘Zhejiang West Flanders Higher Education Platform

Op 27 november kwamen meer dan 47 vertegenwoordigers van 22 kennisinstellingen uit Zhejiang naar Brugge voor de lancering van het 'Zhejiang West Flanders Higher Education Platform'. Het platform heeft als doel het aantal partnerschappen tussen West-Vlaanderen en Zhejiang uit te breiden en de academische samenwerking met focus op mobiliteit en onderzoek te verdiepen. Tijdens het evenement werden de bestaande financieringsinstrumenten tussen China, België en Vlaanderen alsook tussen West-Vlaanderen en Zhejiang toegelicht. Daarnaast werden goede praktijkvoorbeelden van bestaande partnerschappen gedeeld als inspiratie voor toekomstige partnerschappen. Vertegenwoordigers van VIVES, Howest, KUL, en UGent waren actief aanwezig en streven ernaar in de voetsporen van Verbiest het pad van uitwisseling, innovatie en wetenschap met Chinese kennisinstellingen verder te bewandelen. De gouverneur hoopt dat de gezamenlijke inspanningen en resultaten die uit dit platform voortkomen, resulteren in een erfenis van 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be