Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Ontvangst H.E. Mr. CAO, Ambassadeur voor China in België

Op 28 november ontving gouverneur Decaluwé H.E. Mr CAO, de Ambassadeur voor China in België, in zijn Residentie te Brugge. Samen met vertegenwoordigers van de Provincie West-Vlaanderen, TUA West, het Howest Confucius Instituut en Westtoer werd er gereflecteerd over de recente missie naar China. Daarnaast werden strategieën besproken voor verdere samenwerking en uitwisseling tussen West-Vlaanderen en Zhejiang. Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan de Sixtus Abdij in Westvleteren. (28/11/2023)

Kick off event ‘Zhejiang West Flanders Higher Education Platform

Op 27 november kwamen meer dan 47 vertegenwoordigers van 22 kennisinstellingen uit Zhejiang naar Brugge voor de lancering van het 'Zhejiang West Flanders Higher Education Platform'. Het platform heeft als doel het aantal partnerschappen tussen West-Vlaanderen en Zhejiang uit te breiden en de academische samenwerking met focus op mobiliteit en onderzoek te verdiepen. Tijdens het evenement werden de bestaande financieringsinstrumenten tussen China, België en Vlaanderen alsook tussen West-Vlaanderen en Zhejiang toegelicht. Daarnaast werden goede praktijkvoorbeelden van bestaande partnerschappen gedeeld als inspiratie voor toekomstige partnerschappen. Vertegenwoordigers van VIVES, Howest, KUL, en UGent waren actief aanwezig en streven ernaar in de voetsporen van Verbiest het pad van uitwisseling, innovatie en wetenschap met Chinese kennisinstellingen verder te bewandelen. De gouverneur hoopt dat de gezamenlijke inspanningen en resultaten die uit dit platform voortkomen, resulteren in een erfenis van 

Uitreiking titels Koninklijke Maatschappij

“De uitoefening van een hobby is een essentieel element van een evenwichtig en aangenaam leven.  Het is aangenaam om samen te genieten van eenzelfde passie en hobby.  Vriendschap, het delen van interesses en het uitwisselen van kennis zijn het cement van die samenhorigheid.  Het hoeft geen betoog dat het verenigingsleven mee zorgt voor samenhorigheid.  Het hoeft geen betoog dat het verenigingsleven mee zorgt voor samenhang in onze maatschappij.  Dat het de onderlinge menselijke relaties stimuleert, de levenskwaliteit verhoogt en solidariteit en integratie in de hand werkt.  Al vijftig jaar zorgen jullie verenigingen voor welzijn en samenhorigheid in onze maatschappij” sprak de gouverneur de genodigden toe tijdens de uitreiking van de titels Koninklijke Maatschappijen. (29/11/2023)

Dagelijks bestuur WPS

De gouverneur zat op donderdag 29 november in Zedelgem de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de West-Vlaamse Politieschool.  Volgende agendapunten werden afgewerkt: de wijziging in de samenstelling van de bestuursorganen, een stand van zaken van de werking van de politieschool (basisopleidingen, rekrutering en selectie – prognose 2024, project Hoger Onderwijs, Brief minister (3e graad Defensie en Veiligheid).  Tenslotte werden nog personeelszaken en de begrotingsopvolging 2023/2024/2025 besproken. (29/11/2023)

Raad van Bestuur Confucius Institute

De gouverneur nam deel aan de raad van bestuur van het Confucius Institute.  Tijdens dit overleg werden volgende items besproken: de aanstelling van een nieuwe directeur en personeelswissels in het Confucius Instituut.  Daarna volgde een stand van zaken inzake de opleiding bachelor Chinese Business Studies, het kort uitwisselingsprogramma Howest – ZIGSU en de gemeenschappelijke initiatieven  met de provincie West-Vlaanderen. (27/11/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be