Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Uitreiking titels Koninklijke Maatschappij

“De uitoefening van een hobby is een essentieel element van een evenwichtig en aangenaam leven.  Het is aangenaam om samen te genieten van eenzelfde passie en hobby.  Vriendschap, het delen van interesses en het uitwisselen van kennis zijn het cement van die samenhorigheid.  Het hoeft geen betoog dat het verenigingsleven mee zorgt voor samenhorigheid.  Het hoeft geen betoog dat het verenigingsleven mee zorgt voor samenhang in onze maatschappij.  Dat het de onderlinge menselijke relaties stimuleert, de levenskwaliteit verhoogt en solidariteit en integratie in de hand werkt.  Al vijftig jaar zorgen jullie verenigingen voor welzijn en samenhorigheid in onze maatschappij” sprak de gouverneur de genodigden toe tijdens de uitreiking van de titels Koninklijke Maatschappijen. (29/11/2023)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be