Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2020

Bezoek Nederlandse ambassadeur

De gouverneur ontving de Nederlandse ambassadeur, Z.E. Pieter Jan Kleiweg De Zwaan in zijn ambtswoning.  Na het bezoek aan de gouverneur begaf de ambassadeur zich naar het stadhuis voor een gesprek met burgemeester Dirk De fauw. (28/10/2020)

Covid-19

De nationale COVID-maatregelen zijn opnieuw aangescherpt op16 oktober. Dit als reactie op de stijgende besmettingscijfers van de laatste weken. De gouverneur had hierover een videoconferentie met de burgemeesters. (19/10/2020)

Eerstesteenlegging bouwproject Bel-Ford Roeselare

‘We zijn hier samen voor de symbolische eerstesteenlegging van Bel-Ford, de bouw van drie appartementsgebouw en een kantoorgebouw. Naast een uitmuntende architectuur staat energiezuinigheid bijzonder centraal in dit project. Een warmtenet staat in voor de verwarming van deze nieuwe gebouwen. Warmtenetten zorgen ervoor dat er minder warme wordt verspild. Warmtenetten zijn belangrijk voor de energievoorziening van de toekomst. In dit project is ook ruimte voor groen. Dit is essentieel voor een aangename leefomgeving. Groen is niet enkel noodzakelijk voor ons mentaal welzijn. Het zorgt ook voor de noodzakelijke regeninsijpeling in de bodem. Groen helpt ook mee koelen tijdens de zomerhitte’, zei de gouverneur op de eerstesteenlegging van het bouwproject Bel-Ford te Roeselare. (16/10/2020)

Provinciaal Veiligheidsoverleg

Het Provinciaal Veiligheidsoverleg ging dinsdag digitaal door.  Er werden diverse zaken besproken zoals de evaluatie van het Kustplan, een stand van zaken van de Brexit en Covid-19, feedback in verband met het netwerk bestuurlijke handhaving en een provinciaal sanctionerend GAS-ambtenaar. (22/10/2020)

ANPR trajectcontroles

Samen met Agentschap Wegen en Verkeer, het gewestelijk verwerkingscentrum voor West- en Oost-Vlaanderen, de ICT dienst van de federale politie Brussel en de verantwoordelijke bij de federale politie  voor de implementatie van het beleid rond de herkenning van geseinde voertuigen, organiseerde de gouverneur een technisch vervolgoverleg  inzake de ANPR trajectcontroles in West-Vlaanderen. Het doel was zicht te krijgen op de huidige stand van zaken van de oorspronkelijk geplaatste ANPR-trajectcontroles in West-Vlaanderen. Er was een toelichting over de nieuwe werkwijze van de minister van Mobiliteit. Er werden bijkomende technische afspraken gemaakt. (15/10/2020)

Vrijheid bestaat alleen in beperkingen

Beste lezer

Aan vrijheid kleeft een buitengewoon positieve connotatie. Maar zij die de bevrijding van het volk prediken, dragen vaak bij tot de verknechting ervan. Dat de blinde aanbidding van een leeg begrip van vrijheid kwalijk kan zijn, zien we heel goed in de manier waarop de VS de coronacrisis aanpakt. In de VS wordt vrijheid grotendeels opgevat als laisser-faire: vrijheid is de mogelijkheid om te doen en te laten wat je wilt. Vrijheid wordt ‘negatief’ gedefinieerd: vrijheid bestaat bij de afwezigheid van beperkingen en restricties. In Europa is een andere vrijheidsopvatting gangbaarder, dankzij de naoorlogse welvaartsstaat. Het is een ‘positieve’ vrijheidsopvatting. Vrijheid draait niet om wat je mag, maar om wat je kan doen. Om vrij te zijn is meer nodig dan louter de afwezigheid van restricties en beperkingen opgelegd door anderen. Soms zijn die restricties en beperkingen zelfs nodig om je vrijheid te vergroten. De vrijheid van de vos is de dood van de kippen. En dus hebben kippen baat bij omheining, bescherming. De kippen een laisser faire vrijheid gunnen, bekopen ze met hun dood. Het klinkt contra-intuïtief, maar het is zo: vrijheid bestaat alleen in beperkingen. Dat is een inzicht dat we ook vandaag, in volle coronacrisis, niet uit het oog mogen verliezen. Kritische reflectie rond de betekenis van vrijheid is zeker in crisistijd een noodzaak. We moeten geen blind geloof hechten aan de klaagzangen van degenen die menen dat we nu in een totalitair systeem zijn beland omdat de overheid ons specifieke verboden oplegt over hoe we ons in de publieke en privéruimte kunnen gedragen. Sommige verboden zijn nodig om vrijheid mogelijk te maken.  (Alicja Gescinska, ‘De kunst van de twijfel. Hoe filosofie kan bijdragen tot een opener debat’, Vrij Nederland #8 2020)

Portugese President opent academiejaar Europacollege - Afscheid ambassadeur Canada - Ontvangst ambassadeur Roemenië

Samen met Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, verwelkomde de gouverneur Z.E. de heer Marcelo Rebelo De Sousa, de President van Portugal op de luchthaven van Oostende.  In Brugge opende de President het nieuwe academiejaar van het Europacollege.  De gouverneur woonde deze openingszitting bij. (13/10/2020)

"Ik had de eer je verschillende keren te ontmoeten en samen met jou rond de tafel te zitten.  Tijdens je officieel bezoek aan de  haven van Zeebrugge en aan Brugge in het voorjaar van 2017, kwam je ook langs in mijn ambtswoning.  Ik heb hieraan een mooie herinnering.  Als een diplomaat pur sang gaf je steeds inhoud aan jouw ambassadeurschap van Canada, jouw land.  Dat deed je steeds met dossierkennis, grote interesse en gedrevenheid om de banden tussen Canada en België verder te versterken. Jullie horen het: ik heb enkel lof voor de inzet van ambassadeur Olivier Nicoloff.  Het was voor mij een eer en genoegen hem te leren kennen.  Je blijft steeds welkom in onze provincie.  Ik hoop dat je met volle teugen kan genieten van je volgende levensfase en woonplaats.” zei de gouverneur op het afscheid van ambassadeur Olivier Nicoloff die binnenkort terug gaat naar Ottawa. (08/10/2020)

Na een ontvangst door de burgemeester van Brugge op het stadhuis, ontving de gouverneur H.E. Andreea Pasternac, de ambassadeur van Roemenië, voor een beleefdheidsbezoek.  Diverse onderwerpen werden besproken (cultuur, economie, toerisme...). (7/10/2020)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be