Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Reddingsoefening in De Haan

Op het strand van De Haan, ter hoogte van de watersportclub De Windhaan vzw, organiseerde de gouverneur een reddingsoefening. Tijdens deze oefening werden enkele drenkelingen uit zee gered en werd naar vermisten gezocht door de strandreddingsdienst van De Haan, de scheepvaartpolitie en de VLOOT (reder van de Vlaamse Overheid). Ook de brandweer, de lokale politiezone Bredene-De Haan, de ambulance 100 van Blankenberge en de MUG Blankenberge namen deel. De 4 alarmcentrales: de Hulpcentrale 112 (HSC112), het Crisisinterventiecentrum (CIC), het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) en het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) spelen een cruciale rol bij de alarmering van de verschillende diensten. (4/7/2016)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be