Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg hervorming civiele veiligheid

De voorzitters en de coördinatoren van de hulpverleningszones wisselden met de gouverneur van gedachten over de huidige stand van zaken van de hervorming van de civiele veiligheid in de verschillende zones. Gedeputeerde Bart Naeyaert lichtte de problematiek van mestgassen en de mogelijke rol van de hulpverleningszones toe. Stonden verder op de agenda: het digitaal crisisportaal, het emergency project, de retributiereglementen binnen de hulpverleningszone. (19/05/2015)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be