Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Open Wervendag Stadsbader

Tijdens de Open Wervendag was er de aankondiging dat Stadsbader als allereerste Belgische wegenbouwer het CO²-Bewustzijncertificaat Niveau 5 uitgereikt krijgt. De gouverneur bracht er een bezoek.  (07/05/2023)

College Vlaamse gouverneurs

De gouverneur was aanwezig op de vergadering van het ambtelijk overleg van de Vlaamse gouverneurs in Brussel.  Actiepunten op de agenda waren onder andere: de jachtapplicatie, het handtekenplatform, een stand van zaken bestuurlijke organisatie en tenslotte alarmering door de dienst noodplanning in plaats van een Vlaamse dienst. (09/05/2023)

 

Binationale actie

De gouverneur bracht een bezoek aan de binationale actie op vrijdag 5 mei.  De actie startte met een briefing op het politiecommissariaat van Menen.  Daarna begaf de gouverneur zich naar de actie op het terrein.  Deze actie gebeurde in samenwerking met de Franse politie- en douanediensten en betrof een dubbele finaliteit (verkeer en gerechtelijk) teneinde misdrijven en overlast op te sporen en aan te pakken. (05/05/2023)

Stuurgroep Rivierherstel Leie

De intendanten vatten de stuurgroep aan met een terugkoppeling over hun activiteiten in de deelgebieden sinds maart 2023. Vervolgens was er een gedachtewisseling over de vervolgstrategie in 2023 en de prioritaire deelgebieden in fase 2. Tegen eind 2027 verwacht de Vlaamse Regering immers een bijkomende inrichting van 200 ha watergebonden, terrestrische natuur langs de Leie-as. (08/05/2023)

Ontvangst ambassadeur van Spanje

Op 8 februari 2023 werd Z.E. Alberto Anton Cortes door de Spaanse autoriteiten aangesteld als ambassadeur voor Spanje.  Op vrijdag 5 mei bracht hij een beleefdheidsbezoek aan de gouverneur.  De ambassadeur werd vergezeld door ereconsul L. Verbeke.  Aansluitend volgde een bezoek aan de burgemeester van Brugge.  In de namiddag volgde een bezoek aan het Europacollege.  (05/05/2023

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be