Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2023

Receptie 74ste verjaardag People’s Republic of China

Op uitnodiging van H.E. Mr. Fu Cong, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Head of Mission of the People’s Republic of China to the European Union, en H.E. Mr. Cao Zhongming, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to the Kingdom of Belgium, woonde de gouverneur de receptie bij ter gelegenheid van de 74ste verjaardag van de People’s Republic of China die plaatsvond in het Tangla Hotel in Brussel. (25/09/2023)

Viering 50-jarig bestaan Euromat

Een jubileumjaar wordt terecht gevierd. Hier gaat het om een gouden jubileum: 50 jaar ondernemerschap van Euromat en 50-jarig samenwerking met de leverancier Ingersoll-Randt. Het is een moment van dankbaarheid om iets wat zorgvuldig uitgebouwd is. Een gouden jubileum kan men niet zomaar laten voorbijgaan. Met als activiteit verkoop en verhuur van machines aan ondernemingen voor bouw en industrie legde het bedrijf Euromat als familiebedrijf al een bijzonder parcours af. Centraal hierbij staat een goed partnerschap met klanten en leveranciers. Dit verdient onze bijzondere waardering en aandacht. Het is een prestatie, die getuigt van visie. Het belang voor de regio van bedrijven zoals Euromat kan moeilijk onderschat worden” sprak de gouverneur tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de familiale onderneming Euromat in hun nieuwste vestiging in Tielt. (22/09/2023)

Start campagne 'Modder op de weg'

“Het weer in onze provincie is zeer wispelturig: een nat voorjaar en julimaand, een droge mei en junimaand. Dit is een uitdaging voor de landbouw.  Maar ook de weggebruiker dient best rekening te houden met de weersomstandigheden en zijn/haar rijdgedrag aan te passen. We mogen blij zijn dat er nog landbouwgezinnen zijn die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven, om de maatschappij van voedsel te voorzien. En of het nu melk, groenten, vlees of aardappelen zijn, dit zijn nog altijd natuurproducten die niet zomer in de winkelrekken terecht komen. De weersomstandigheden
waarin de landbouwer zijn werk moet doen, wordt er niet gemakkelijker op. Als het geen droogte is, is het hevige regenval.
Dames en heren, met de campagne “modder op de weg” staan we hier om zowel bij steden/gemeenten, politiediensten, hulpverlening zones, de weggebruiker en de landbouwsector een gezonde portie goede wil te vragen. Goede wil om mee te werken aan de verkeersveiligheid in onze provincie”
sprak de gouverneur bij de start van de campagne “Modder op de weg” op het landbouwbedrijf van de familie Sap-Courtens in Merkem (22/09/2023)

Toelichting Citymesh

De gouverneur woonde, samen met de West-Vlaamse korpschefs en zonecommandanten, een uiteenzetting bij gegeven door de firma Citymesh, waarbij zij hun project “DiaB” voorstelden. DiaB, ofwel Drone in a Box, wil door het plaatsen van drones op vaste plaatsen in de buurt van politiekantoren en brandweerkazernes zorgen voor een bijkomend, door drones aangestuurd, veiligheidsnetwerk. Wanneer zich een incident voordoet, kan de drone bijna onmiddellijk worden uitgestuurd zodat belangrijke informatie kan worden vergaard op korte termijn. In West-Vlaanderen zal er een proefproject worden opgestart, onder andere in de regio Brugge. (21/09/2023)

Overleg zonecommandanten

Op donderdag 21 september 2023 ontving de gouverneur de verantwoordelijken van de hulpverleningszones voor het periodiek overleg. Op de agenda stond onder andere de problematiek van de interzonale dispatching. Nu binnenkort alle zones dezelfde software gebruiken voor hun dispatching, wordt het dossier heropend en zal een studie worden uitgevoerd om na te gaan hoe een interzonale dispatching in onze provincie kan worden gerealiseerd. Verder kwamen vertegenwoordigers van de firma ESRI de mogelijkheden toelichten die de firma kan bieden, om te komen tot een uniforme en actuele  cartografie voor de hulpdiensten. Ook dit project wordt in de nabije toekomst verder uitgerold. (21/09/2023)

Bijeenkomst CIC & PVO

Op 11 september organiseerde de gouverneur het tweede CIC en PVO overleg dit jaar met de procureur-generaal als voorzitter, waarbij de vaste leden van de lokale en federale politiediensten West-Vlaanderen werden uitgenodigd. Op het CIC (provinciale Coördinatie- en InformatieCentrum van de federale politie) kwamen de veiligheid van de haven van Zeebrugge, gemengde patrouilles op zee, de kustversterking van de politie en de capaciteit van de calltakers (centrale 100/101/112 van het CIC) deze zomer, aan bod.  Op het PVO (provinciaal veiligheidsoverleg) besprak men de stalkingalarmen voor slachtoffers, de multi- en monodisciplinaire aanpak bij rave party’s, de noodzaak of wildgroei van anonieme meldpunten, het bi-nationaal samenwerkingsakkoord tussen Menen en Halluin, de omzendbrief recreatiedomeinen en -gebieden, de stand van zaken van de website voor digitale fietscontroles, het neveneffect van trajectcontroles en het betogingsverbod voor individuen. De gouverneur overliep tevens de afspraken gemaakt met de UK Border Force inzake transmigratie. (11/09/2023)

Overleg ARIEC met Alain De Laender

Op 11 september overlegde de gouverneur met de Dirco van de federale politie West-Vlaanderen over de oprichting van het ARIEC West-Vlaanderen. Het arrondissementeel informatie en expertisenetwerk (ARIEC) startte op 1 september in onze provincie. Deze dienst ondersteunt de stads- en gemeentebesturen en de lokale en federale politiediensten bij hun bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. De toekomst, de rol van de nieuw aangeworven juriste en de samenwerking met het netwerk bestuurlijke handhaving van de gouverneur stonden op de agenda. (11/09/2023)

Dagelijks bestuur WPS

De gouverneur zat de vergadering van het dagelijks bestuur van de WPS voor.  Op deze bijeenkomst werden onder andere een stand van zaken van de werking van de school, de begrotingsopvolging 2023 en begrotingsaanzet 2024-205 besproken.  (20/09/2023)

Ontvangst ambassadeur van Hongarije

De gouverneur ontving Z.E. de heer Tamás Iván Kovács, ambassadeur van Hongarije, voor een beleefdheidsbezoek in zijn Ambtswoning. Diverse economische en culturele onderwerpen kwamen hierbij aan bod. De ambassadeur bracht ook een bezoek aan de heer Dirk De fauw, burgemeester van Brugge. (18/09/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be