Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2023

Bedrijfsbezoek GeoDynamics

De gouverneur bracht samen met de kabinetschef een bedrijfsbezoek aan GeoDynamics uit Kortrijk.  Tijdens dit bedrijfsbezoek kregen zij een verduidelijking van de activiteiten van het bedrijf met ook vraag naar feedback voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf.  GeoDynamics is marktleider in België inzake tijds- activiteiten- en aanwezigheidsregistratie, alsook materiaalbeheer, track and trace en toegangscontrole.  Alles in lijn met de aanpak inzake werk en digitalisering. (26/04/2023)

Prijsuitreiking quiz Velofollies

Tijdens de beurs van Velofollies in januari van dit jaar konden de bezoekers deelnemen aan een digitale verkeersquiz op de stand van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen.  Uit al de correcte antwoorden kwamen een aantal winnaars uit.  Hoofdwinnaar was Eric Van den Bossche.  Hij ontving zijn nieuwe fiets uit handen van de gouverneur, sponsors en aanwezigen van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. (25/04/2023)

North Sea Summit

De gouverneur was uitgenodigd op de North Sea Summit in Oostende.  Op deze North Sea Summit ontving het stadsbestuur van Oostende het bezoek van delegaties uit verschillende landen die grenzen aan de Noordzee met de bedoeling om groene energie te promoten en afspraken te maken. Naast verschillende regeringsleiders waren ook de ministers van energie hierop aanwezig.  (24/04/2023)

Congres preventie

“Het is geen geheim dat het welzijn van werknemers van cruciaal belang is voor het succes van elke organisatie.  Een gezonde en veilige werkomgeving heeft niet alleen een positieve invloed op de productiviteit, maar ook op het algehele welzijn en de tevredenheid van werknemers.  Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt wordt het aanbieden van een veilige en gezonde werkomgeving steeds meer aanzien als een onmiskenbare troef in de “war on talent”.  En terecht.  Wie in de toekomst als werkgever nog talent zal willen aantrekken zal oog moeten hebben voor welzijn op het werk op alle niveaus van de onderneming of de organisatie” sprak de gouverneur in zijn welkomstwoord tot de aanwezigen op het congres “Actoren  in het preventiebeleid: ieder zijn rol”. (24/04/2023)

Extra raad van bestuur WOBRA

Naar aanleiding van precaire personeelsbehoeften en het recent ontslag van de opleidingscoördinator brevet- en voortgezette opleidingen brandweerschool, werd een extra Raad van Bestuur WOBRA georganiseerd.  Op deze extra raad van bestuur werd een organigram voorgelegd dat reeds werd voorgelegd in het dagelijks bestuur en waarvan de financiële impact ook werd voorgelegd op de adviesraad met de zonecommandanten.  (20/04/2023)

European CoastGuard Functions Forum (ECGFF).

Het voorzitterschap is dit jaar in handen van België en wordt gedragen door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust/Vlaanderen. Dit wordt ondersteund door EMSA, het European Maritime Safety Agency, met zetel in Lissabon, waar ook het Forum deze keer plaats kon vinden. Sprekers vanuit de ganse EU gaven diverse toelichtingen over surveillance en monitoring-opdrachten, uitgevoerd door de verschillende kustwachtdiensten. De doelstellingen van de Green Deal zijn een centraal gegeven. Hierbij aansluitend bracht de Gouverneur nog een bezoek aan Tekever, een Brits-Portugees consortium dat EMSA ondersteunt met fixed wing drones. Gelegen aan een zeer druk bevaren zeeroute en intensief geëxploiteerde maritieme zone, is het gestructureerd gebruik van de Noordzee een belangrijk gegeven voor West-Vlaanderen. Op basis van goede praktijken en gedeelde ervaringen uit andere landen en met de materiële bijstand door het Europese niveau valt nog efficiëntiewinst te boeken. Samenwerking met de Noordzee-buurlanden vormt hierbij een belangrijke element. Het netwerk dat via het ECGFF wordt opgebouwd, kan ongetwijfeld bijdragen tot een gedeeld succes. (17-19/04/2023)

Stuurgroep Pater Verbiest

Op donderdag 20 april zat de gouverneur de vergadering voor van de stuurgroep Pater Verbiest. Tijdens deze vergadering werd een stand van zaken meegedeeld van de academische zitting en het bezoekerscentrum.  Tevens kwam de opening van de fietsroute aan bod.  (20/04/2023)

Ontvangst ambassadeur van Bangladesh

De gouverneur ontving Z.E. Mr. Mahbub Hassan Saleh, ambassadeur van Bangladesh voor een beleefdheidsbezoek.  De ambassadeur was vergezeld van First Secretary Md. Rejaul Islam.  Tijdens dit bezoek werden allerlei “topics en points of interest” besproken.  (13/04/2023)

Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

De gouverneur zat de raad van bestuur en de algemene vergadering voor van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. Verscheidene dossiers werden besproken o.a. verdere digitalisering aanvraag materiaal, nodige vervanging materiaal, financiële toestand…..(13/4/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be