Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

European CoastGuard Functions Forum (ECGFF).

Het voorzitterschap is dit jaar in handen van België en wordt gedragen door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust/Vlaanderen. Dit wordt ondersteund door EMSA, het European Maritime Safety Agency, met zetel in Lissabon, waar ook het Forum deze keer plaats kon vinden. Sprekers vanuit de ganse EU gaven diverse toelichtingen over surveillance en monitoring-opdrachten, uitgevoerd door de verschillende kustwachtdiensten. De doelstellingen van de Green Deal zijn een centraal gegeven. Hierbij aansluitend bracht de Gouverneur nog een bezoek aan Tekever, een Brits-Portugees consortium dat EMSA ondersteunt met fixed wing drones. Gelegen aan een zeer druk bevaren zeeroute en intensief geëxploiteerde maritieme zone, is het gestructureerd gebruik van de Noordzee een belangrijk gegeven voor West-Vlaanderen. Op basis van goede praktijken en gedeelde ervaringen uit andere landen en met de materiële bijstand door het Europese niveau valt nog efficiëntiewinst te boeken. Samenwerking met de Noordzee-buurlanden vormt hierbij een belangrijke element. Het netwerk dat via het ECGFF wordt opgebouwd, kan ongetwijfeld bijdragen tot een gedeeld succes. (17-19/04/2023)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be