Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Dagelijks bestuur WOBRA

De gouverneur zat de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de WOBRA. Daarop werden volgende topics besproken: de stand van zaken van de werking van de ambulanciers- en brandweerschool en de opleiding redder aan zee. (03/07/2023)

Proclamatie VTI

“Ik zou dan ook de laureaten van harte willen feliciteren met het behaalde resultaat.  Het zijn de tastbare getuigenissen van jullie kennis en kunde, inzet, enthousiasme en liefde voor het ambacht.  Ik verneem dat jullie de smaak te pakken hebben en in die richting nog verder willen gaan.  Ik wens jullie veel succes en dank voor het geleverde werk.  Ik wil ook de schooldirectie danken voor de medewerking.  Ik ben voorstander van een gerichte samenwerking tussen de overheid en het onderwijs” sprak de gouverneur tijdens de proclamatie van de leerlingen van het 7de jaar restauratie. (29/06/2023)

Algemene vergadering EGTS

Op 27 juni 2023 woonde de gouverneur de Algemene Vergadering bij van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale in Poperinge. Verschillende agendapunten hadden betrekking op de financiën van de EGTS: de begroting 2023, de jaarrekening, de administratieve rekening van het boekjaar 2022 en de eerste begrotingswijziging van 2023.  Verder werd het activiteitenrapport 2022 goedgekeurd.  Daarnaast waren er heel wat diverse punten, waaronder de geplande aanwerving van een halftijdse tweetalige medewerker voor grensoverschrijdende samenwerking, de geplande offertevraag voor de aanstelling van twee communicatiebureaus voor een nieuwe naam en logo van de EGTS, de (her)lancering van de werkgroepen water en transport/mobiliteit, de opstart van een nieuw technisch overlegorgaan en de aanpak van de statutenwijziging. (27/06/2023)

High level lunch met Ambassadeur Angelet

Op woensdag 31 mei jl. maakten provinciegouverneur Decaluwé en Z.E. dhr. Bruno Angelet, aangewezen ambassadeur van België in de Volksrepubliek China kennis tijdens een High level lunch. Centraal op de agenda stond de voorstelling van de bilaterale samenwerking tussen de provincies West-Vlaanderen en Zhejiang en in het bijzonder de bespreking van de herdenkingsacties rond de jezuïet Ferdinand Verbiest. Vanuit Pittem schopte hij het in de zeventiende eeuw tot adviseur van de keizer van China, waar ook vandaag nog met veel respect over hem wordt gesproken.

Ferdinand Verbiest – verdiensten: Aan het keizerlijk hof beoefende hij astronomie. Hij bouwde het al bestaande observatorium uit met nieuwe revolutionaire instrumenten. Die zijn nu nog te zien in het Oude Observatorium. Ook bouwde hij een wereldbol, zonnewijzers, wateruurwerken en zelfs een thermometer, en volgens de overlevering ook het allereerste prototype van de auto zoals we hem vandaag kennen. (31/05/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be