Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

T.OP Kustzone beleids-en klankbordgroep

Ruimte Vlaanderen startte het project territoriaal ontwikkelingsprogramma (T.OP) kustzone. Hiervoor is het opportuun te werken in partnerschap met alle actoren die actief zijn aan de kust en in de polders. Afstemming is dus nodig. Daarom is er een beleids- en klankbordgroep T.OP onder voorzitterschap van de gouverneur. Doel is samen de schouders te steken onder een doordachte toekomstvisie voor onze kust en polders, met het engagement van concrete realisaties. (14/10/2016)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be