Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2022

Ontvangst ambassadeur van Indonesië

De  gouverneur ontving Z.E. de heer Andri Hadi, ambassadeur van Indonesië.  De ambassadeur was vergezeld door  Dara Yusilawati, first secretary, Maarten Blockeel, ereconsul van Indonesië en  Hong Nio Tjia, Staff.  Tijdens deze ontmoeting werden diverse topics besproken.  (15/02/2022)

Granting meeting gouverneur - UKBF - PZ Westkust

Er was een meeting tussen de gouverneur, initiatiefnemer voor de  granting in West-Vlaanderen, en de UKBF, de financiële ondersteuner van de investeringen in Zeebrugge en de PZ Westkust.  Ter gelegenheid van deze post-corona-proof-meeting kwamen alle partijen samen op de Burg voor de formele overhandiging van de toegekende bedragen en een round-up van de werkzaamheden die ondertussen werden uitgevoerd.  In de marge werd informeel gesproken over het uitbreiden en versterken van de samenwerking die de voorbije jaren op een heel vruchtbare wijze werd uitgebouwd. (15/02/2022)

Infosessies Dubaireis

In dit “mekka” vindt de 35ste universele wereldtentoonstelling plaats.  Meer dan 200 landen en organisaties nemen deel aan deze tentoonstelling in de Dubai Exhibition Centre in een gebied van 438 hectare, onderdeel van de nieuwe stedelijke ontwikkeling halverwege tussen Dubai en Abu Dhabi.  De focus ligt op duurzaamheid, groene energie, circulariteit en gelijke kansen.  Het zijn thema’s die niet alleen op een fantastische manier uitgewerkt worden in de Expo zelf, maar tevens dag in dag uit beleefd kunnen worden tijdens de ganse reis.  Deze Dubaireis vraagt dan ook van elk van jullie bijzonder veel takt en respect om met deze heel eigen, andere cultuur, om te gaan.” zei de gouverneur tijdens de infosessies over de Dubaireis voor de aan deze reis deelnemende VIVES studenten in Brugge en Kortrijk. (15/02/2022)

Avond van de G-sport

“Actieve sportbeleving wordt sterk gepromoot in onze hectische samenleving met veel stress en triggers, met veel schermtijd en zittende beroepen.  Het adagium van een gezonde geest in een gezond lichaam doorstaat de tand des tijds  Overheden moeten daarom investeren in sportinfrastructuur om de toegang tot sportbeoefening voor iedereen zo laag mogelijk te houden.  Momenteel bieden 46 West-Vlaamse gemeenten in diverse sporttakken G-sport aan.  Een mooi aanbod, maar de kans om te sporten voor mensen met een beperking ligt nog steeds veel lager dan voor mensen zonder beperking.  Met dit netwerkmoment krijgt G-sport in West-Vlaanderen en bij uitbreiding Vlaanderen de aandacht die ze verdient.  Ik hoop dat dit mag leiden tot meer sportclubs die een G-sectie oprichten en nog meer grote atleten uit diverse sporttaken die actief ambassadeur worden voor de (West-Vlaamse) G-sporters.” zei de gouverneur tijdens de Avond van de G-sport. (16/02/2022)

Verkeerscoördinatoren West-Vlaanderen

De gouverneur kwam samen met de verkeerscoördinatoren van de lokale en federale politie en de magistraten verkeer van het parket West-Vlaanderen.  Twee studenten van VIVES Kortrijk demonstreerden de door  hen ontwikkelde digitale fietscontrolekaart en vroegen de input van de aanwezige verkeerscoördinatoren.  PROF West-Vlaanderen besprak de vragen van de politiediensten rond verkeer bestemd voor het parket West-Vlaanderen.  Na een uiteenzetting van de nieuwe wetgevende initiatieven op vlak van verkeer, bracht men de doelstellingen en hoofdpunten van de Vlaamse nieuwe verkeersstrategie 2021-2025 waarbij de actieve weggebruiker centraal staat.  Douane en accijnzen belichtte de structuur en werking met als doel de samenwerking met de politiediensten in onze provincie te optimaliseren.  De federale wegpolitie West-Vlaanderen lichtte de succesvolle aanpak toe van afleiding achter het stuur zoals gsm-gebruik.  De nieuwe, snellere procedure om oorzaken en omstandigheden van de dodelijke verkeersongevallen in onze provincie te analyseren.  Als good practice werd de aanpak van de politiezone Grensleie en de gemeente Menen rond staatraces en de link tussen bestuurlijke en gerechtelijke aanpak besproken. Tenslotte belichtte men de verkeersacties vanuit VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en vanuit de diensten van de gouverneur voor 2022. (15/02/2022)

Vergadering ontwerp van de wet Marien Milieu

De gouverneur ging in overleg met het kabinet Noordzee over het ontwerp van de wet Marien Milieu, dat zich op dit moment in een finale fase bevindt. Vertegenwoordigers van het kabinet Binnenlandse Zaken en DG Scheepvaart woonden het overleg bij. Het was de bedoeling om een aantal onduidelijkheden uit de ontwerptekst verder toe te lichten en uit te klaren.  De constructieve houding van alle deelnemers zorgde ervoor dat een gedragen compromis werd bereikt. (11/02/2022)

Netwerkmoment voor het bekken van de Brugse Polders

Er was een online netwerkevent voor de bekkenstructuren van de Brugse Polders, georganiseerd door het bekkensecretariaat, waaraan de gouverneur deelnam. Onder de noemer “Samen werken aan water” werden enkele inspirerende en innovatieve projecten gedeeld zoals het potentieel van kreekruginfiltratie om zoetwatervoorraden aan te vullen en de mogelijkheden van peilgestuurde drainage. Een handig interactief overzicht van de projectoproepen van de Blue Deal werd voorgesteld waarin doelgroepen snel kunnen terugvinden welke oproepen en steunmaatregelen voor hen relevant zijn. Er werd ingezoomd op enkele goedgekeurde Water-Land-Schapsprojecten zoals de Romboutswervepolder in Damme en het Beverhoutsveld in Beernem. Daarnaast bracht het bekkensecretariaat nog eens het verhaal van de “signaalgebieden”, van herbestemming tot het waterrobuust (her)bouwen in overstromingsgevoelig gebied. (11/02/2022)

Event “Haven Oostende 25 jaar”

Het havenbestuur van Oostende nodigde de gouverneur uit voor de exclusieve avond in het kader van 25 jaar Haven van Oostende.  Onder leiding van moderator Wim Opbrouck werden de presenstaties en de debatten over de toekomst van de haven van Oostende gestart.  De avond eindigde met een walking dinner. Het event vond plaats in het cultuurcentrum De Grote Post.  (10/02/2022)

Conferentie en college van gouverneurs

De vergadering van de conferentie van gouverneurs ging online door.  Tijdens dit overleg werd de feedback van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken besproken, de hulp aan personen in grensoverschrijdende gebieden en de informatieverstrekking over prepensioen en pensioen door de federale pensioendienst.  De vergadering eindigde met de bespreking van de wervingsprocedure van de geïntegreerde politie. (02/02/2022)

Voorstelling drinkbus vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en onthulling muurschilderij Freddy Maertens

Op 8 februari werd op de tuinmuur van KOERS een muurschilderij onthuld van de tweevoudige wereldkampioen Freddy Maertens. Freddy Maertens is tevens het gezicht voor de campagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’ 2022 van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. In dit kader werd er een drinkbus met het gezicht van Freddy Maertens ontworpen met een oplage van 2000 exemplaren ter ondersteuning van deze campagne. (08/02/2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be