Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Conferentie en college van gouverneurs

De vergadering van de conferentie van gouverneurs ging online door.  Tijdens dit overleg werd de feedback van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken besproken, de hulp aan personen in grensoverschrijdende gebieden en de informatieverstrekking over prepensioen en pensioen door de federale pensioendienst.  De vergadering eindigde met de bespreking van de wervingsprocedure van de geïntegreerde politie. (02/02/2022)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be