Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2022

Overlegorgaan Kustwacht

Onder voorzitterschap van de gouverneur vond een digitale meeting plaats van het overlegorgaan Kustwacht. Naast een interessante toelichting over het onlangs in gebruik genomen, nieuwe onderzoeksschip “BELGICA”, gaven de verschillende kustwachtpartners een stand van zaken van de kustwachtdossiers die op dit moment in diverse werkgroepen worden aangepakt (o.a. in verband met luchttoezicht en milieuverontreiniging).  (04/02/2022)

Dagelijks bestuur WOBRA

De gouverneur zat de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de WOBRA.  De deelnemers bespraken de werking van de school (ambulanciersschool, brandweerschool en opleiding redder aan zee) en diverse personeelsaangelegenheden.  Tenslotte volgde een bespreking van de financiering van de brandweerschool. (04/02/2022

Aanbevelingen aanpak maritieme ondermijnende criminaliteit

Een zeer divers publiek kwam digitaal samen om over het onderwerp “maritieme ondermijning” te spreken. De gouverneur opende de vergadering en duidde het belang aan van infodeling en samenwerking over de gemeente-, provincie- en landsgrenzen heen. Hij verwees naar de fusie van de havens Zeebrugge en Antwerpen en de operatie SKY. Hoogleraar Yarin Eski van de Vrije Universiteit Amsterdam belichtte de knelpunten, conclusies en aanbevelingen in zijn onderzoek naar strijd tegen drugscriminaliteit in de havens. Onderzoekers Stavenuiter en Zwart lichtten het project maritieme smokkel toe. Het EURIEC belichtte het belang en de knelpunten van de internationale informatiedeling en de rol van de lokale overheden. Vanuit Port security center en academy werd de ISPS-code toegelicht net als enkele goede initiatieven. Het ARIEC Antwerpen deelde de ervaring rond de drugsaanpak in en rond de haven van Antwerpen en wees op de link naar uitloop en verantwoordelijkheden van gemeenten. Mevrouw Dua van het havenbedrijf Antwerpen lichtte de beveiliging van de haven Antwerpen toe aan de hand van de procedures en  praktijkvoorbeelden. De scheepsvaartpolitie kust lichtte de taken toe van SPN, de meest voorkomende fenomenen  en knelpunten in de commerciële havens van Zeebrugge en Oostende, maar ook in Nieuwpoort, de tweede grootste jachthaven van Europa. Professor Jelle Janssens van de UGent, nam het slotwoord en vatte samen dat er nog werk aan de winkel is op volgende drie kernwoorden: informatiedeling – samenwerking – integriteit. (04/02/2022)

Onderhoud met ereconsul van Spanje

Tijdens een onderhoud met de gouverneur stelde  Louis Verbeke, ereconsul van Spanje, zijn werk “Welk Spanje was dat” voor.  Het is een werk dat focust op de geschiedenis van Spanje van vóór 1492, dus voor de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus. (31/01/2022)

The Future of Europe

De gouverneur nam deel aan het exclusieve online Nieuwjaarsevent 'The Future of Europe', een organisatie van De Tijd, L’ Echo en KBC.  Spreker was Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO.  Is Europa klaar in een wereld van twee superpowers?  Wat zal de toekomst van Europa zijn?  Hoe zal Europa door de woelige zee navigeren met de gestage opkomst van China en de VS gevangen in een spiraal van polarisatie?  En hoe zullen al de verschillende mogelijke scenario’s een invloed hebben op onze economie?  Deze en andere topics kwamen tijdens dit event aan bod. (26/01/2022)

Vergadering federale kustwachtpartners

Op initiatief van de federale voorzitter van de kustwacht, vond een korte vergadering plaats van de federale kustwachtpartners om de praktische uitwerking van de gevolgen van de audit van de structuur kustwacht in kaart te brengen en het vervolgtraject te bespreken. Als voorzitter van het Overlegorgaan Kustwacht volgde de gouverneur  deze vergadering ten informatieve titel mee. (14/01/2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be