Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Vergadering federale kustwachtpartners

Op initiatief van de federale voorzitter van de kustwacht, vond een korte vergadering plaats van de federale kustwachtpartners om de praktische uitwerking van de gevolgen van de audit van de structuur kustwacht in kaart te brengen en het vervolgtraject te bespreken. Als voorzitter van het Overlegorgaan Kustwacht volgde de gouverneur  deze vergadering ten informatieve titel mee. (14/01/2022)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be