Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overlegorgaan Kustwacht

Onder voorzitterschap van de gouverneur vond een digitale meeting plaats van het overlegorgaan Kustwacht. Naast een interessante toelichting over het onlangs in gebruik genomen, nieuwe onderzoeksschip “BELGICA”, gaven de verschillende kustwachtpartners een stand van zaken van de kustwachtdossiers die op dit moment in diverse werkgroepen worden aangepakt (o.a. in verband met luchttoezicht en milieuverontreiniging).  (04/02/2022)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be