Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2021

Verkiezing West-Vlaams Ambassadeur

In La Brugeoise in Brugge ging de verkiezing van de West-Vlaamse Ambassadeur door. Doelstelling van het initiatief is West-Vlaanderen nog meer op de kaart zetten.  De Ambassadeur vertegenwoordigt West-Vlaanderen en brengt West-Vlaanderen met trots naar buiten. In opvolging van Saghine Lampaert en Wim Opbrouck werd chocolatier Dominique Persoone verkozen tot nieuwe West-Vlaamse ambassadeur.  Dominique Persoone draagt op een uitzonderlijke en unieke manier de provincie niet enkel in België maar in de hele wereld uit. (24/11/2021)

Uitreiking ereteken aan Raphaël Matthys

Het is een eer om Raphaël Matthys, stichter en bestuurder van de NV Matthys in de bloemetjes te zetten. Kenmerkend voor de sterke kracht van het ondernemerschap is de flexibele oplossingsgerichtheid en inventiviteit. Ook op de naamloze vennootschap Matthys , een dynamische en expansieve onderneming, is dit van toepassing. En aan de basis van dit groeiend familiebedrijf, waar al verschillende generaties werkzaam zijn, staat Raphaël Matthys. Dit ereteken is een verzilvering van inzet, werkkracht, positieve ingesteldheid en betrokkenheid. Het is de bekroning van engagement van jaren en een teken van waardering om al die jaren succesvol ten dienste te staan van het bedrijfsleven” zei de gouverneur tijdens de uitreiking van het ereteken ‘Officier in de Orde van Leopold II’ aan Raphaël Matthys. (25/11/2021).
 

Prijsuitreiking ‘Meest verkeersveilige lagere en secundaire school’

Er was de prijsuitreiking van de titel ‘Meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen 2020’, een sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid in samenwerking met Bellewaerde, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, de provincie en de gouverneur. De winnende lagere school was De Biesweide in Beselare. Voor de secundaire scholen kwam het LTI Oedelem als winnaar uit de bus. De gouverneur feliciteerde de scholen met de uitwerking van hun project rond verkeersveiligheid en reikte de gewonnen prijzen uit. “Jullie mogen fier zijn als winnaar van de wedstrijd, het blijft belangrijk om verder te werken rond verkeersveiligheid in scholen. De wegcode kennen, een goed uitgeruste fiets hebben, goed zichtbaar zijn en veiligheid voor allen.”   (22/11/2021)

  • De Biesweide Beselare
  • De Biesweide Beselare
  • Land- en Tuinbouwschool Oedelem

Handhavingsactie wegpolitie West-Vlaanderen “Afleiding achter het stuur”

Afleiding, waaronder het gebruik van de gsm achter het stuur, is verkeersonveilig en veroorzaakt verkeersongevallen.  Daarom voerde de wegpolitie West-Vlaanderen op zaterdag 20 november een handhavingsactie in onze provincie.  Samen dit thema warm houden en de weggebruikers stimuleren om gevaarlijke situaties te melden vooraleer er menselijk leed gebeurt, daarop ligt de focus in 2021. (20/11/2021)

Overleg Overstromingsrisico’s IJzerbekken

De waterbom in het oosten van het land afgelopen zomer spaarde grotendeels de provincie West-Vlaanderen. Op sommige plaatsen viel er 240 liter water op ongeveer 48 uur tijd. Dat is gigantisch. Experts stellen dat twee opeenvolgende dagen met 40 liter al tot een rampscenario kan leiden, op eender welke locatie in België. Een goede voorbereiding is het halve werk. De gouverneur nam daarom het initiatief om al proactief met de waterbeheerders in het IJzerbekken het gesprek aan te gaan over de impact van zo’n mogelijke waterbom. De hoofdvraag was of we vandaag in het integraal waterbeleid al voldoende rekening houden met wijzigende klimaatomstandigheden, zoals de voorspelling van de stijging van de zeespiegel met 3 meter tegen 2100. Er is een terugkoppeling aan het Bekkenbestuur voorzien om verdere acties vorm te geven. (19/11/2021)

Evaluatiemoment gebruik drones redders aan zee

De digitale evaluatievergadering in verband met het gebruik van drones door de redders aan zee vond onder voorzitterschap van de gouverneur plaats.   Hierop werd besproken voor welk soort opdrachten de drones worden gebruikt, de locaties waar ze worden ingezet, alsook de opleiding en het budget.  (19/11/2021)

Geen bijkomende provinciale coronamaatregelen na overlegcomité van 17 november in de provincie West-Vlaanderen

Op 18 november wikte en woog de provinciale crisiscel onder leiding van de gouverneur de federale coronamaatregelen van het overlegcomité van 17 november.   Deze gaan in de richting van hetgeen de gouverneur vooropstelde waardoor de crisiscel besliste om geen bijkomende provinciale maatregelen te nemen.  De gouverneur doet meer dan een warme oproep aan alle West-Vlamingen om de maatregelen strikt op te volgen want de coronasituatie is urgent. In het burgemeestersoverleg dat volgde, heeft de gouverneur er bij de West-Vlaamse burgemeesters op aangedrongen om mee te sensibiliseren bij inwoners, horeca-uitbaters, ondernemers… om de maatregelen strikt toe te passen. Enkel zo kunnen we samen de winter doorkomen, kan het virus terug ingedijkt worden en vrijwaren we de eerstelijnszorg en de situatie in de West-Vlaamse ziekenhuizen. (18/11/2021)

Overlegorgaan Kustwacht

De online vergadering van het Overlegorgaan Kustwacht vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur. Op het overleg werden de openstaande actiepunten overlopen. Daarnaast werd de nieuwe sharepoint-site voor de structuur Kustwacht toegelicht. Er was een terugkoppeling over de initiatieven die zijn opgestart om het toenemend aantal incidenten met vluchtelingen op de Noordzee het hoofd te bieden en de aandachtspunten die hierbij zijn geïdentificeerd. Tot slot koppelden de verschillende werkgroepen terug over hun werkzaamheden in de voorbije periode.  (16/11/2021)

Plechtigheid Tyne Cot Cemetery

Op Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke was er een begrafenisplechtigheid voor 9 soldaten uit WOI die sneuvelden in oktober 1917. Prins Edward, Hertog van Kent, woonde deze plechtigheid bij. De gouverneur legde namens de provincie West-Vlaanderen een bloemenkrans neer. (17/11/2021)

Te Deum

Ter gelegenheid van het Koningsfeest werd op maandag 15 november het Te Deum gezongen in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge.  De gouverneur was hierop aanwezig. (15/11/2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be