Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2021

Strategische stuurgroep water

Op de strategische stuurgroep was er een terugkoppeling over de voorbije CIW-bijeenkomst. De nieuwe stroomgebiedsbeheerplannen, de gewijzigde governancestructuur voor droogte en het wateruitvoeringsprogramma vormden er belangrijke topics. Ook was er een vooruitblik naar de agenda van de CIW-vergadering op 30 juni 2021. Over de managementnota bij de stroomgebiedsbeheerplannen werd van gedachten gewisseld. Verder lichtte de CIW-voorzitter een aantal afspraken toe uit het overleg met de gouverneurs van 14 juni 2021. Zo volgt er geen gezamenlijk initiatief om tot permanente onttrekkingsverboden te komen, maar komt dit elke provincie afzonderlijk toe dit te bepalen. Voor de aanpak van blauwalgen is er de keuze voor een homogene aanpak waarbij enkel nog de gouverneur recreatieverboden instelt. (23/06/2021)

Vergadering mobiliteit

De gouverneur nam op vrijdag 25 juni deel aan de digitale coördinatievergadering mobiliteit.  Hierop werden volgende items besproken: de feedback van het testweekend van het registratiesysteem van de NMBS en het zomerplan van de NMBS/politie. (25/06/2021)

Demonstratie “intelligente afsluiting” in Kortrijk

De eerste “intelligente afsluiting” van Vlaanderen staat in Kortrijk. Langs het Doenaertpad, niet ver van het station Kortrijk, plaatste Infrabel een gloednieuwe, stevige afsluiting van zo’n halve kilometer lang en liefst 2,5 meter hoog. Deze speciale afsluiting gebruikt Infrabel in zijn strijd tegen spoorlopers. Veel mensen steken hier de sporen over omdat dit een kortere weg is tussen twee wijken, naar verschillende schoolcampussen en ook naar een uitgangsbuurt. De laatste jaren werden hier bijna 60 gevallen gemeld van mensen die over de sporen liepen. In tegenstelling tot een traditionele afsluiting is de “intelligente afsluiting” uitgerust met bewegingssensoren. Wanneer iemand over het hek probeert te klimmen of wil vernielen, registreert het systeem dat. Er gaat een alarm af en bewakingscamera’s zoomen in op de probleemzone. In de controlekamer kan men dan de gepaste maatregelen nemen. Bijvoorbeeld vragen aan treinbestuurders om, ter hoogte van de melding, hun snelheid aan te passen of het treinverkeer stilleggen om een aanrijding te vermijden. Indien nodig kan ook een ploeg van Securail (NMBS) of de politie zo snel mogelijk ter plaatse gaan. Op 29 juni werd tijdens een demonstratie aan de gouverneur en de burgemeester van Kortrijk meer uitleg gegeven over de functionaliteiten van het systeem. Ook mochten zij de werking ervan onmiddellijk uittesten door aan de afsluiting te schudden en erop te klimmen. De gouverneur is tevreden dat Infrabel het probleem van spoorlopers in Kortrijk aanpakt met een investering van 75.000 euro. Op deze manier krijgen spoorlopers weinig tot geen kans meer om over de sporen te lopen en dat is uiteraard ook veel veiliger. Dit en volgend jaar zal Infrabel nog zo’n drie kilometer aan afsluitingen plaatsen, verspreid over de provincie West-Vlaanderen.

Dag van de mantelzorg

23 juni is de dag van de mantelzorg. De voorbije moeilijke periode is gebleken hoe belangrijk mantelzorgers zijn voor mensen met chronische zorgen. Velen zetten zich dag na dag heel hard in voor hun medemens. Ik wil hen een hart onder de riem steken. Ook jij kunt je respect tonen voor de mantelzorgers in je buurt.

Met de actie  “WVLmanteltmee” steken de chronic-careprojecten, mantelzorgverenigingen, eerstelijnszones en heel wat diensten de handen in mekaar. Ze willen de plaats van de mantelzorger nog sterker te maken in ons zorgsysteem. Ik ben trots dat dit West-Vlaams initiatief in de steigers staat en wil het dan ook ten volle aanmoedigen.

De gouverneur sprak zijn dank uit aan alle mantelzorgers en aan iedereen die mantelzorg lief is. Deze videoboodschap is te bekijken op de website www.wvlzorgt.be.

 

Overleg ROM

De gouverneur zat op dinsdag 22 juni 2022 het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor, dat opnieuw via teams doorging. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het bureau en de algemene vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van het ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van het Bureau van de Eurometropool van maandag 28 juni 2021.  Grensoverschrijdend werk, duurzame grensoverschrijdende mobiliteit, het Europa van de Burger en het Blauw Park waren de belangrijkste punten die werden besproken.  Vertegenwoordiger van de Vlaamse regering Gaëtan Poelman gaf een stand van zaken van het dossier doorgaand vrachtverkeer in de Eurometropool.

Overleg centrum kindermishandeling

Op vraag van enkele West-Vlaamse ondernemers heeft het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, een eerste overleg georganiseerd met het oog op de oprichting van een fonds ten voordele van de werking van de vzw Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen. De aanwezige ondernemers bevestigden ter plekke en met de steun van de gouverneur hun engagement om jaarlijks een financiële ondersteuning te verlenen aan het Vertrouwenscentrum via het Streekfonds West-Vlaanderen, en om hun respectievelijke netwerken en contacten daar ook toe op te roepen. (17/06/2021)

Overlegorgaan kustwacht

Op maandag 21 juni zat de gouverneur de vergadering voor van het Overlegorgaan Kustwacht. De vergadering ging fysiek door in de Raadszaal van het provinciehuis. Op de agenda stonden onder meer een toelichting bij de rol van Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit tijdens incidenten, de toekomst van de papieren zeekaarten en de toekomstige kustwachtsamenwerking voor de uitbouw van een multifunctioneel luchttoezicht. Verder kwamen ook een aantal milieu gerelateerde punten aan bod en werd teruggekoppeld over de voorbije vergaderingen van verschillende werkgroepen.

Slotceremonie Europacollege

De gouverneur was door rector Frederica Mogherini uitgenodigd tot het bijwonen van de slotceremonie van het academiejaar 2020 – 2021 van het Europacollege.  Centrale gast was Mário Soares, eerste minister van Portugal.  Tijdens deze slotceremonie namen diverse sprekers het woord, waaronder de gouverneur.  Hij benadrukte het belang van het Europacollege en haar studenten in de regio en hoopte dat ze ambassadeur van de stad en haar regio zullen blijven.  Hij wenste alle studenten veel succes en benadrukte dat ze steeds welkom waren in het mooie West-Vlaanderen. (18/06/2021)

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be