Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overlegorgaan kustwacht

Op maandag 21 juni zat de gouverneur de vergadering voor van het Overlegorgaan Kustwacht. De vergadering ging fysiek door in de Raadszaal van het provinciehuis. Op de agenda stonden onder meer een toelichting bij de rol van Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit tijdens incidenten, de toekomst van de papieren zeekaarten en de toekomstige kustwachtsamenwerking voor de uitbouw van een multifunctioneel luchttoezicht. Verder kwamen ook een aantal milieu gerelateerde punten aan bod en werd teruggekoppeld over de voorbije vergaderingen van verschillende werkgroepen.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be