Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg bekkenbestuur IJzerbekken

Het bekkenbestuur IJzerbekken van 20/12/22 stond vooral in teken van structurele maatregelen om waterschaarste te voorkomen, een terugkoppeling van het droogte overleg deze zomer en het raakvlak wateroverlast en waterschaarste voorkomen door water vast te houden (verder bouwend op de adviezen van het bekkenbestuur na de wateroverlast van november 2021). Fluvius gaf toelichting over hun aanpak van de hemelwater- en droogteplannen en de Westkustpolder over mogelijkheden om water vast houden in de polder. Het bekkensecretariaat gaf terugkoppeling over de gebiedsgerichte werking water in teken van waterkwaliteit en voorkomen van vissterfte op het kanaal Ieper-IJzer, ecologische inrichting en visnevengeul op de Grote Kemmelbeek, Strategisch Project IJzer- en Handzamevallei en Waterlandschap projecten, een blik over de Franse grens en uitwisseling van gegevens van pesticiden monitoring. (20/12/2022)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be