Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bezoek van het schip “Cutter”

De Gouverneur nam samen met de korpschef van de politiezone Westkust het initiatief om de UK-Border Force uit te nodigen in de haven van Nieuwpoort. Het was een moment om de afgesloten MoU (Memorandum of Understanding) tussen de PZ Westkust en de UK Border Force te vieren en om de sterke samenwerking die sedert een viertal jaren is uitgebouwd onder impuls van de Gouverneur nog verder aan te halen.
De ontvangst na de middag van het schip ‘Cutter’ werd vooraf gegaan door een plechtige herdenking van de Britse oorlogsslachtoffers aan het Nieuport Memorial dat hulde brengt aan de meer dan 500 gesneuvelde Britse soldaten die hoofdzakelijk dienden in de Royal Naval Division. Hierbij ontving het integrale Politiecollege van de politiezone Westkust, samen met de Vice-premier en Minister van de Noordzee Van Quickenborne, Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden en Staatsecretaris voor Asiel en Migratie De Moor, de Minister of Migration en de Ambassador van het Verenigd Koninkrijk.
Het item migratie en de gemeenschappelijke strijd tegen de mensensmokkel stonden centraal in zowel het formele als informele kader dat ook de West-Vlaamse mandatarissen van politie en justitie mocht verwelkomen.
De Cutter voer in de late namiddag af richting de militaire haven van Zeebrugge voor de verderzetting van het driedaags werkbezoek bij en met de diensten van de Belgische Politie en Defensie. (20/06/2023)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be