Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Beleidsorgaan kustwacht - Audit kustwacht

De vergadering van het beleidsorgaan kustwacht vond plaats via teams. De vergadering startte met de voorstelling van de gemeenschappelijke (Vlaams-federale) audit van de structuur kustwacht. Het audit-team, dat bestaat uit leden van het federale auditbureau (FIA) en leden van Audit Vlaanderen, stelde het opzet van de audit kustwacht voor. Voor dit agendapunt werd de vergadering uitgebreid met de leden van het overlegorgaan kustwacht. Daarna kwamen nog de lopende dossiers ter sprake en was er een terugkoppeling over de werkzaamheden van de subwerkgroepen en de internationale fora. De gouverneur lichtte het dossier kustwachtcentrale uitgebreid toe. (11/03/2021)

Op 16 maart werd de gouverneur geïnterviewd in het kader van de audit ‘Structuur kustwacht’. Deze audit is een initiatief van de kustwachtpartners en werd opgestart als een gezamenlijk project van de federale auditcel (FIA) en Audit Vlaanderen. Deze audit wil de knelpunten in de organisatie en werking van het samenwerkingsverband kustwacht in kaart brengen, met als doel het opstellen van een actieplan om de werkingsprocessen, structuur  en communicatie in ruime zin te optimaliseren.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be