Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2015

EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Vrijdagnamiddag 22 mei 2015 nam de gouverneur deel aan het Bureau van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai in Rijsel.  Op de vergadering werden verschillende nieuwe vertegenwoordigers verwelkomd als gevolg van de verschillende verkiezingen in België en Frankrijk.  Naast de gouverneur zetelt nu ook Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse als vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid in het Bureau.  Tijdens de vergadering vond onder meer een debat plaats over de ‘Eurometropolitane Blauwe Ruimte’, waarover de Italiaanse professor Paolo Vigano de krachtlijnen kwam uiteenzetten.  In zijn tussenkomst wees de gouverneur op het belang van grensoverschrijdende samenwerking inzake waterkwantiteit.  In dergelijke samenwerking is Vlaanderen een cruciale partner. De gouverneur verwees ook naar de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale die reeds werkt rond een grensoverschrijdend waterproject.  (22/5/2015)

Bezoek Westvlees

Westvlees kreeg het bezoek van de Gouverneur. De gouverneur maakte kennis met dit bedrijf in Westrozebeke dat sinds jaren een van de belangrijkste Europese producenten van vers en bereid varkensvlees is. Jaarlijks slacht Westvlees Group bijna 2 miljoen varkens en verwerkt ze tot 200.000 ton varkensvlees.

Uitreiking titels “Koninklijke Maatschappijen”

Gedeputeerde Guido Decorte reikte de ereplakketten ‘Koninklijke Maatschappijen’ uit op een plechtigheid in het Provinciaal Hof. Deze eretitel beloont de jarenlange werking van een vereniging. Naast de inzet van de leden mag ook de toewijding en volharding van de bestuursleden niet onderschat worden . We mogen niet vergeten dat er heel wat moet gedaan worden om een vereniging goed te laten draaien. De gouverneur kon jammer genoeg niet op de plechtigheid aanwezig zijn maar wenst zijn waardering uit te drukken voor al wie zich vrijwillig inzet voor de efficiënte werking van de verenigingen. (26/05/2015)

Congres Welzijn

In Oostende spitste het Congres Welzijn op het Werk zich toe op het thema “Preventie in kleine ondernemingen: succesverhaal of (nog) niet”. Als voorzitter van het Provinciaal Comité Bevordering Arbeid heette de gouverneur de deelnemers welkom. Het voeren van een preventiebeleid in kleine ondernemingen is een belangrijk aandachtspunt. Enkele sprekers bogen zich over het probleem hoe vraag en aanbod op elkaar kunnen afgestemd worden en wat de rol is van de verschillende actoren, niet in het minst deze van onderwijs. De gouverneur richtte een speciaal woord van dank tot de voorzitter van het Congres Christian Deneve, directeur-generaal van de algemene directie Humanisering van de Arbeid, die nu geniet van een welverdiende rust. (22/5/2015)

Congres “Brugge, havenstad in Europa”

De MBZ organiseerde samen met stad Brugge, RESOC Brugge, het Europacollege en de Provincie het congres “Brugge, havenstad in Europa”. De resultaten van de strategische studie rond de toekomstvisie voor de haven en de stad werden op het congres bekend gemaakt. Daarnaast schetsten binnen- en buitenlandse experten hun visie op de toekomst voor de haven, de stad en de hinterlandbedrijven. De gouverneur woonde het congres bij. (22/5/2015)

Bezoek VTI Brugge

Minister-president Geert Bourgeois en gouverneur Carl Decaluwé bezochten het VTI in Brugge. Naast een algemene toelichting was er een bezoek aan de opleiding restauratie schuur. Specifieke aandacht ging naar de afdeling hout, waar ook enkele meubels van de Residentie van de Gouverneur gerestaureerd worden. (21/5/2015).

  • groepsfoto bezoek minister-president Bourgeois
  • bezoek minister-president Bourgeois aan VTI Brugge

Opening Triënnale Brugge

In het concertgebouw woonde de gouverneur de opening van de Hedendaagse Kunst en Architectuur Triënnale Brugge bij. Achttien kunstenaars creëerden werk dat te bezichtigen is in een kunstparcours in de Brugse binnenstad. Hierbij reflecteren ze om de toekomst van de stad, de verstedelijking, ruimte en klank… www.triennalebrugge.be (21/05/2015)

50 jaar samenwerking Belgisch-Nederlandse marine

Ter gelegenheid van de 50-jarige samenwerking tussen de Belgische en de Nederlandse Marine werd een herdenkingsplaquette onthuld. Dit gebeurde door de Nederlandse en Belgische ministers van Defensie mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert en de heer Steven Vandeput. De plechtigheid vond plaats in Eguermin, in Oostende. (12/05/2015)

Studiedag ‘Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor’

De gouverneur leidde de studiedag ‘Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor” in. Deze werd georganiseerd door Infrabel in samenwerking met verschillende belanghebbenden. Dat het thema van deze studiedag belangrijk en actueel is, blijkt uit de recente ongevallen die zich voordeden op het spoorwegennet in Wetteren en Godinne. De dag stond onder meer in het teken van “elkaar leren kennen”. Bij een crisissituatie is het immers veel eenvoudiger samenwerken als je elkaar kent en als je weet waar je de nodige informatie kan opvragen. Arrondissementscommissaris Anne Martens stelde het BNIP Spoorwegongevallen voor. (20/05/2015)

Plechtigheid 8 mei 2015

In het Federaal Parlement vond een plechtigheid ter gelegenheid van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog plaats. Ook dit jaar willen de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers jongeren aanzetten tot bezinning rond de thema’s oorlog en vrede, vrijheid en democratie. Elke gouverneur vaardigde een groep jongeren af voor deze bijeenkomst. Dit jaar vaardigde de gouverneur leerlingen van het Koninklijk Atheneum  Brugge af.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be