Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Congres Welzijn

In Oostende spitste het Congres Welzijn op het Werk zich toe op het thema “Preventie in kleine ondernemingen: succesverhaal of (nog) niet”. Als voorzitter van het Provinciaal Comité Bevordering Arbeid heette de gouverneur de deelnemers welkom. Het voeren van een preventiebeleid in kleine ondernemingen is een belangrijk aandachtspunt. Enkele sprekers bogen zich over het probleem hoe vraag en aanbod op elkaar kunnen afgestemd worden en wat de rol is van de verschillende actoren, niet in het minst deze van onderwijs. De gouverneur richtte een speciaal woord van dank tot de voorzitter van het Congres Christian Deneve, directeur-generaal van de algemene directie Humanisering van de Arbeid, die nu geniet van een welverdiende rust. (22/5/2015)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be