Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Studiedag ‘Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor’

De gouverneur leidde de studiedag ‘Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor” in. Deze werd georganiseerd door Infrabel in samenwerking met verschillende belanghebbenden. Dat het thema van deze studiedag belangrijk en actueel is, blijkt uit de recente ongevallen die zich voordeden op het spoorwegennet in Wetteren en Godinne. De dag stond onder meer in het teken van “elkaar leren kennen”. Bij een crisissituatie is het immers veel eenvoudiger samenwerken als je elkaar kent en als je weet waar je de nodige informatie kan opvragen. Arrondissementscommissaris Anne Martens stelde het BNIP Spoorwegongevallen voor. (20/05/2015)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be