Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2015

Ontvangst Ambassadeur van Japan

Op het kennismakingsbezoek met Z.E. de heer Masafumi Ishii in de Residentie van de gouverneur kwamen diverse items aan bod. Zo werden 150 jaar diplomatieke relaties Japan-België en de business en economische contacten besproken. (8/5/2015)

  • ontvangst Ambassadeur Japan
  • ontvangst Ambassadeur Japan

Bezoek reddingsboot ORKA

De gouverneur bezocht samen met Yves Goossens, directeur van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, de reddingsboot ORKA in Oostende. Het vaartuig is uitstekend uitgerust om drenkelingen veilig aan boord te nemen. Bovendien kan het ook ingezet worden tijdens zwaardere weersomstandigheden. (7/5/2015)

  • reddingsboot ORKA
  • reddingsboot ORKA

Doop patrouillevaartuig POLLUX

Kroonprinses Elisabeth doopte in aanwezigheid van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin het patrouillevaartuig POLLUX in de marinebasis te Zeebrugge.  Dit vaartuig zal ingezet worden om te patrouilleren in de Belgische territoriale wateren.  Diverse autoriteiten woonden de plechtigheid bij waaronder Steven Vandeput, minister van landsverdediging en de gouverneur.(6/05/2015)

  • Prinses Elizabeth doopt de pollux
  • Prinses Elizabeth en Koningin Mathilde samen met de marine voor de Pollux
  • Koning Filip en de gouverneur samen

Algemene vergadering en raad van bestuur WOBRA

De raad van bestuur van de WOBRA bespraken de wijziging van het huishoudelijk reglement inzake de opleidingen Redder aan zee. Het verslag over de werking van het opleidingscentrum in 2014 werd voorgelegd aan de algemene vergadering. Tenslotte nam ze kennis van de rekening 2014 en de begroting 2015 van het WFIV.(5/05/2015)

Bekkenbureau voor het IJzerbekken

Het bekkenbureau voor het IJzerbekken bereidde de algemene bekkenvergadering voor. Op de agenda prijkten o.a. de signaalgebieden, de stormvloedkering Nieuwpoort en het grensoverschrijdend overleg. Tenslotte werd ook advies gegeven over ontwerpen van investeringsprogramma’s en technische plannen over openbare riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties. (5/05/2015)

Evaluatie TTX-oefening Noordzee

De gouverneur woonde de evaluatievergadering van de TTX-oefening Noordzee bij. Oefeningen zijn belangrijke leermomenten die een noodzakelijke bijdrage leveren tot zowel de opmaak als de bijsturing van nood- en interventieplannen. Daarbij aansluitend is een open en constructieve evaluatie achteraf dan ook minstens even belangrijk. (5/05/2015)

Ontvangst M. Thyssen

Het Belgisch Genootschap voor Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid (Begasoz) reikte een prijs uit voor een jonge beloftevolle auteur. Marianne Thyssen  zegde hierop haar aanwezigheid toe. Ze bracht een voordracht rond “de sociale agenda van de nieuwe Europese Commissie”.  De gouverneur beklemtoonde de belangrijke brugfunctie van de provincie: ze informeert, sensibiliseert, begeleidt en activeert diverse partners en vormt een onmisbare schakel tussen Europa, Vlaanderen en de lokale overheid en de burger. De projecten die gerealiseerd worden zijn het levende bewijs dat Europese middelen het verschil maken in een regio.   (4/05/2015)

Ontvangst Britse delegatie

De gouverneur ontving Nic Van der Marliere, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Londen, Lord John J. Astor, Minister of State for Defence UK en Lady Astor in zijn Residentie. De herdenkingsfestiviteiten in 2018 en St. Georges Day waren enkele van de gespreksonderwerpen. De gouverneur overhandigde een exemplaar van het fotoboek ‘Raid op Zeebrugge’. (4/05/2015)

DOVO

De gouverneur bezocht het militair domein DOVO in Langemark-Poelkapelle. Na een briefing volgde een rondgang door de installaties. Bijzondere aandacht ging naar milieu- en natuuraspecten; (5/05/2015)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be