Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Congres preventie

“Het is geen geheim dat het welzijn van werknemers van cruciaal belang is voor het succes van elke organisatie.  Een gezonde en veilige werkomgeving heeft niet alleen een positieve invloed op de productiviteit, maar ook op het algehele welzijn en de tevredenheid van werknemers.  Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt wordt het aanbieden van een veilige en gezonde werkomgeving steeds meer aanzien als een onmiskenbare troef in de “war on talent”.  En terecht.  Wie in de toekomst als werkgever nog talent zal willen aantrekken zal oog moeten hebben voor welzijn op het werk op alle niveaus van de onderneming of de organisatie” sprak de gouverneur in zijn welkomstwoord tot de aanwezigen op het congres “Actoren  in het preventiebeleid: ieder zijn rol”. (24/04/2023)

Extra raad van bestuur WOBRA

Naar aanleiding van precaire personeelsbehoeften en het recent ontslag van de opleidingscoördinator brevet- en voortgezette opleidingen brandweerschool, werd een extra Raad van Bestuur WOBRA georganiseerd.  Op deze extra raad van bestuur werd een organigram voorgelegd dat reeds werd voorgelegd in het dagelijks bestuur en waarvan de financiële impact ook werd voorgelegd op de adviesraad met de zonecommandanten.  (20/04/2023)

European CoastGuard Functions Forum (ECGFF).

Het voorzitterschap is dit jaar in handen van België en wordt gedragen door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust/Vlaanderen. Dit wordt ondersteund door EMSA, het European Maritime Safety Agency, met zetel in Lissabon, waar ook het Forum deze keer plaats kon vinden. Sprekers vanuit de ganse EU gaven diverse toelichtingen over surveillance en monitoring-opdrachten, uitgevoerd door de verschillende kustwachtdiensten. De doelstellingen van de Green Deal zijn een centraal gegeven. Hierbij aansluitend bracht de Gouverneur nog een bezoek aan Tekever, een Brits-Portugees consortium dat EMSA ondersteunt met fixed wing drones. Gelegen aan een zeer druk bevaren zeeroute en intensief geëxploiteerde maritieme zone, is het gestructureerd gebruik van de Noordzee een belangrijk gegeven voor West-Vlaanderen. Op basis van goede praktijken en gedeelde ervaringen uit andere landen en met de materiële bijstand door het Europese niveau valt nog efficiëntiewinst te boeken. Samenwerking met de Noordzee-buurlanden vormt hierbij een belangrijke element. Het netwerk dat via het ECGFF wordt opgebouwd, kan ongetwijfeld bijdragen tot een gedeeld succes. (17-19/04/2023)

Stuurgroep Pater Verbiest

Op donderdag 20 april zat de gouverneur de vergadering voor van de stuurgroep Pater Verbiest. Tijdens deze vergadering werd een stand van zaken meegedeeld van de academische zitting en het bezoekerscentrum.  Tevens kwam de opening van de fietsroute aan bod.  (20/04/2023)

Ontvangst ambassadeur van Bangladesh

De gouverneur ontving Z.E. Mr. Mahbub Hassan Saleh, ambassadeur van Bangladesh voor een beleefdheidsbezoek.  De ambassadeur was vergezeld van First Secretary Md. Rejaul Islam.  Tijdens dit bezoek werden allerlei “topics en points of interest” besproken.  (13/04/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be