Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Beaufort 04

Na de succesvolle vorige edities ging Beaufort04, de Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan zee voor de vierde keer van start.
Op een 30-tal locaties aan de kust zijn kunstwerken van hedendaagse kunstenaars te bezoeken. Bedoeling is om een zo ruim mogelijk publiek aan te spreken.
De gouverneur gaf samen met gedeputeerde Pertry het officiële startsein. (30.03.2012).
Meer info : www.beaufort04.be

Ontvangst burgemeesters arrondissementen Diksmuide en Oostende

De gouverneur ontving de burgemeesters van de arrondissementen Diksmuide en Oostende in zijn ambtswoning. Op dit overleg kwamen diverse dossiers aan bod: de coördinatieopdracht van de gouverneur, de regioscreening, het Agentschap Binnenlands Bestuur, de
politiehervorming, … (16.4.2012)

Opening Confucius Instituut in Brugge

In aanwezigheid van H.E. mevrouw Liu Yandong, staatsadviseur van China en Z.E. de heer Liao Liqiang, Ambassadeur van China werd het Confucius Instituut geopend. Het instituut is opgericht als samenwerkingsverband tussen de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) en de Zhejiang Gongshang universiteit in Hangzhou. Het instituut beoogt de promotie van de Chinese taal en biedt een uitgebreid cursusaanbod aangevuld met culturele activiteiten. Na de officiële plechtigheid in het Provinciaal Hof woonde de gouverneur ook nog het evenement in de Stadshallen van Brugge bij. De gouverneur is lid van de raad van bestuur van het Instituut. (19.4.2012)

West-Vlaams Overlegplatform in ambtswoning

De afdelingshoofden van de Vlaamse buitendiensten van West-Vlaanderen kregen tijdens het eerste West-Vlaams Overlegplatform, georganiseerd door de gouverneur, een omstandige situering i.v.m. dit overlegplatform. Door de toenemende complexiteit van bestuur en beleid kunnen de problemen en uitdagingen niet langer vanuit één invalshoek vanuit één beleidsniveau alleen benaderd worden. Ook is er almaar meer de wens naar een transparante overheidsstructuur, duidelijke informatie-uitwisseling en het stimuleren van samenwerking en coördinatie.
Het overlegplatform is bedoeld om tot betere afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen in West-Vlaanderen te komen. In de toekomst wordt er idealiter samen gezocht naar oplossingen en worden belangrijke problemen van afstemming of coördinatie tussen beleidsdomeinen of buitendiensten gemeld. Ook zal er worden geïnformeerd over evoluties , dossiers en initiatieven die een weerslag kunnen hebben op meerdere lokale besturen. Na het inspirerend betoog van de gouverneur volgde een boeiende gedachtewisseling met de deelnemers. Er was eensgezindheid dat betere samenwerking en afstemming niet alleen voor de Vlaamse diensten een meerwaarde creëert, maar ook voor de burgers, de gemeenten, de bedrijven. Carl Decaluwé onderstreepte dat hij enkel zal optreden als bemiddelaar, coördinator of facilitator.
(20.4.2012)

Nieuw lokaal Rode Kruis Deerlijk

De gouverneur hield een toespraak naar aanleiding van de opening van het nieuwe lokaal van het Rode Kruis in Deerlijk. Hij benadrukte de actieve rol en het professionele optreden van het Rode kruis in de noodplanning. De ruggengraat en het kapitaal van het Rode Kruis zijn de talrijke vrijwilligers, die bereid zijn opleiding en bijscholing te vervullen buiten hun beroepsactiviteiten. (21.4.2012)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be