Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Bezoek van de Marshal van Lubelskie (Polen)

De Marshal van Lubelskie (Polen), Krzysztof Hetman, was te gast in West-Vlaanderen. Met dit bezoek willen beide provincies de
samenwerking verder uitbouwen. Het bezoek was gefocust op diverse thema’s: hernieuwbare energie, innovatie, onderwijs, agro-voeding, enz... Het geheel werd afgesloten met een Poolse avond in het Provinciaal Hof in Brugge. (27-28.3.2012)

Fietstoerisme in Harmonie 2012

In Torhout, het “Dorp van de Ronde”, werd de tweede editie van de provinciale verkeersveiligheidscampagne “Fietstoerisme in Harmonie” gelanceerd. Rode draad doorheen deze campagne is dat de niet-naleving van verkeersregels bij de andere betrokken weggebruiker onbegrip, agressie en zelfs onveilig weggedrag oproept. Het luik “sensibilisatie” is opgebouwd rond vijf themareportages waarin enkele veel voorkomende gevaarsituaties met fietstoeristen worden belicht zoals de voorrangsregels, het rijden in groep, de zichtbaarheid, enz. In het luik “handhaving” worden de diehards door de politie een halt toegeroepen. www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme

 (31.3.2012)

Grensoverschrijdende rampoefening

Carl Decaluwé was aanwezig op een grensoverschrijdende rampoefening van het Jan Yperman ziekenhuis bij het bedrijf Clarebout Potatoes in Nieuwkerke (Heuvelland). Deze oefening kaderde in het Interreg-project “URSA FLANDRES II” een grensoverschrijdende samenwerking tussen het Jan Yperman ziekenhuis, de ziekenhuizen van Armentières, Bailleul en Hazebrouck en het OFBS, het Frans-Belgische observatorium voor de Volksgezondheid. Deze oefening had als doel de paraatheid van alle hulpdiensten bij een groot incident te toetsen.

Saint George’s Day in Zeebrugge en Dover

Naar aanleiding van St. George’s Day vinden traditiegetrouw
plechtigheden in Zeebrugge en Dover plaats om de grote zeeraid van 23 april 1918 te herdenken. De gouverneur woonde beide plechtigheden bij. In Zeebrugge was er een oecumenische dienst in de Sint-Donaaskerk gevolgd door een bloemenhulde op het militaire kerkhof naast de kerk. Aansluitend was er nog een parade door Zeebrugge naar het monument op het Admiraal Keyesplein (15.4.2012).
Ook in Dover werd een plechtigheid georganiseerd op het kerkhof aan de graven van Admiraal Keyes en de diverse gesneuvelden van de Zeebrugge Raid. Nadien volgde een plechtigheid aan het oude stadhuis van Dover met om 12 uur de ringing of the Zeebrugge Bell.( 23.4.2012)

Beste lezer,

Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om het hout te slepen, het werk voor te bereiden en de taken te verdelen. Maar leer mensen te verlangen naar de eindeloze zee. Het is een vaak geciteerde wijsheid van Antoine de Saint-Exupéry. Samenwerken aan een einddoel lukt veel beter met mensen die verlangen naar hetzelfde einddoel.

In samenwerking is communicatie een centraal element. Communicatie creëert immers betrokkenheid. Door communicatie ontstaat een draagvlak, waardoor een gedeelde visie over de gewenste situatie ontstaat. Het belangrijkste in communicatie is echter te horen wat niet wordt gezegd Wat zei u ook alweer?

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be