Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Technisch Comité van de brandweer

Op 25 mei 2012 kwam onder voorzitterschap van gouverneur Decaluwé het Provinciaal Technisch Comité van de brandweer samen. Op de agenda stond de verdeling van de investeringskredieten voor brandweermaterieel.Er werden aankopen goedgekeurd voor  2.372.948,58 euro gesubsidieerd door FOD Binnenlandse Zaken als volgt verdeeld tussen de zones:1) 881.092,83 (Zone 1: Noord West-Vlaanderen)2) 443.374,79 (Zone 2: Midden West-Vlaanderen)3) 546.701,16 (Zone 3: Fluvia)4) 501.779,80 (Zone 4: Westhoek).Speciale aandacht werd besteed aan de aankoop van signalisatievoertuigen. Deze zijn bestemd voor interventies op de openbare weg (in het bijzonder autostrades) en moeten de werkplek beveiligen. Op die wijze wordt de veiligheid van het interventiepersoneel verhoogd. (25.5.2012)

Ontvangst burgemeesters arrondissement Roeselare-Tielt

De gouverneur ontving de burgemeesters van het arrondissement Roeselare-Tielt in zijn Residentie. Uiteenlopende onderwerpen werden besproken: de coördinatieopdracht van de gouverneur, de regioscreening, Agentschap Binnenlands Bestuur, communicatie…. (21.5.2012)

Bezoek aan Marinebasis Zeebrugge

De gouverneur bracht een bezoek aan de Marinebasis van Zeebrugge. Hij werd er ontvangen door Flottieljeadmiraal Michel Hofman en kreeg een uitgebreide toelichting over de Kustwacht, de werking van het Maritiem Informatie Kruispunt en het Nood- en interventieplan Noordzee. (23/5/2012)

Verkeersgetuigen

Het project verkeersgetuigen West-Vlaanderen is in het schooljaar 2009-2010 gestart door een samenwerkingsverband tussen de Dienst  Politionele Veiligheid bij de gouverneur van West-Vlaanderen, de afdeling Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Gemeenschap, de hogescholen Howest en Katho, de dienst mobiliteit van de stad Kortrijk, de verkeerspreventiedienst van de politiezone Vlas en het dienstencentrum GiD(t)s.Volwassenen  die op jonge leeftijd  het slachtoffer werden van een ongeval met een blijvende handicap tot gevolg, delen hun ervaringen met jongeren uit het secundair onderwijs. Zij vertellen voor de klas over het leven vóór het ongeval, de oorzaak, de revalidatie en de gevolgen ervan voor henzelf en hun omgeving. In het OLV-Hemelvaartinstituut in Brugge woonde de gouverneur op 21 mei een sessie van een verkeersgetuige bij.Het project verkeersgetuigen werd ook geselecteerd als één van de beste drie projecten van de laatste tien jaar voor het Jaarboek Verkeersveiligheid 2012. Mevrouw Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, reikte de prijs uit op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Gent. (zie www.west-vlaanderen.be/verkeersgetuigen) (22.5.2012)

Heilig-Bloedprocessie in aanwezigheid van Prinses Astrid en Prins Lorenz

De gouverneur was aanwezig op het bezoek van Prinses Astrid en Prins Lorenz aan de tentoonstelling ‘Boeket voor Brugge’ naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de groendienst van Brugge. Aansluitend woonden de Prinsen de Heilig-Bloedprocessie bij. Deze processie staat sedert 2009 op de lijst van het immateriële werelderfgoed van de Unesco. (17.5.2012)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be