Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Herdenkingsplechtigheid heropening Duitse Militaire Begraafplaats in Hooglede

Met steun van de Vlaamse Regering, de gemeente Hooglede en de diensten van Erfgoed Vlaanderen heeft de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge de Duitse Militaire begraafplaats van Hooglede volledig kunnen renoveren. De plechtige heropening werd bijgewoond door o.m. Z.E. dr. Eckart Cuntz, Ambassadeur van Duitsland, Viceminister-president Geert Bourgeois en gouverneur Carl Decaluwé. Naast Langemark, Vladslo en Menen is de begraafplaats in Hooglede één van de vier centrale Duitse begraafplaatsen van WOI in West-Vlaanderen. Deze zijn alle vier als Vlaams cultureel erfgoed erkend. (5.5.2012)

Eedaflegging burgemeester Houthulst

Ann Vansteenkiste legde bij de gouverneur de eed af als burgemeester van Houthulst. Ze volgt Joris Hindryckx op die algemeen directeur van de KATHO wordt. (4.5.2012)

Een rivier die buiten zijn oevers treedt

Beste lezer,
“Ik bedacht dat de tijd niet enkel een rivier is, maar een rivier die onophoudelijk buiten zijn oevers treedt, zodat je moet vluchten, terwijl hij alles achter je rug overstroomt. Je moet de toekomst invluchten, met lege handen, zonder bezittingen, terwijl de rivier je voetsporen uitwist bij elke stap die je doet, telkens wanneer je van de ene seconde overgaat naar de andere” (Stilte in oktober). De Zweed Grøndahl is een virtuoos in het allersubtielst en genuanceerd beschrijven van quasi ontalige gevoelens en gedachten. Paradoxaal accentueert deze taligheid de kracht van de buitentalige ervaring. Over wat men niet kan zeggen dus.

Vergadering bekkenbestuur van het Bekken van de Brugse Polders en van de IJzer

De gouverneur is ambtshalve voorzitter van de bekkenbesturen van de bekkens (IJzer, Leie en Brugse Polders) gelegen in West-Vlaanderen. Op woensdag 28 maart had de eerste vergadering onder voorzitterschap van gouverneur Carl Decaluwé plaats van het Bekken van de Brugse Polders in zijn ambtswoning. De situering van het bekken werd uitvoerig toegelicht en aan alle leden van het bekkenbestuur werd de gelegenheid geboden zijn of haar dienst / entiteit voor te stellen. Het bekkenvoortgangsrapport 2011 met een stand van zaken van de uitvoering van de acties en maatregelen uit het bekkenbeheerplan werd goedgekeurd. Veel aandacht ging ook naar het project Aquaduct waarbij diverse drinkwatermaatschappijen verder met elkaar verbonden zullen worden. (28.3.2012) Tijdens de eerste vergadering van het bekkenbestuur IJzer van 2012 werd het jaarlijks voortgangsrapport over uitgevoerde en lopende acties van bekkenbeheerplan (incl. deelbekkenbeheerplannen) besproken. De stand van zaken inzake het grensoverschrijdend overleg “afwateringsproblematiek in het gebied van de Moeren” werd besproken. Inspelend op de actualiteit kwam de wateroverlast van 5 maart 2012 aan bod onder de vorm van bevindingen van de waterbeheerders. (30.3.2012)

Scholenmarathon voor namenlijst slachtoffers WO I

Leerlingen van het Atheneum van Ieper, het Don Boscocollege van Kortrijk en de studenten lerarenopleiding van Katho-Reno in Torhout controleerden 24 uur lang de fiches van dodelijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Zo wordt een geïntegreerde namenlijst samengesteld van alle 600.000 burgers en militaire slachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem zijn gevallen. In 2011 sloegen de provincie en het In Flanders Fields Museum de handen in elkaar om het project ‘ De Namenlijst’ te realiseren. De gouverneur ging langs in Kortrijk om de leerlingen aan te moedigen in hun werkzaamheden.
De namenlijst vormt de basis van het cultureel herdenkingsproject van de provincie ‘ Gone West’ dat zal lopen van 2014 tot en met 2018 en waarin de mens en zijn levensverhaal in WO I centraal staan. (29.03.2012).

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be