Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van bestuur en algemene vergadering WFIV

De gouverneur zat de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering van WFIV voor in Zedelgem. Na de goedkeuring van de verslagen van de vorige vergadering van 4 december 2023 ging men over tot de orde van de dag met bespreking van o.a. de aanpassing van de samenstelling van de bestuursorganen, een stand van zaken van het masterplan POV, de werking WFIV en tenslotte personeels- en financiële zaken. (22/04/2024)

PCBA Studiedag

“De wereld om ons heen digitaliseert razendsnel.  Om maar één voorbeeld te noemen…. Het Digitaal Interventieplan (DIP) is het meest gebruikte digitale platform onder de Vlaamse brandweerzones.  De toepassing wordt gebruikt door de hulpverleningsdiensten om snel en veilig toegang te krijgen tot jouw site bij een incident.  Diezelfde transformatie zien we ook op de werkvloer, waar automatisering en digitalisering steeds meer processen beïnvloeden.  Zo ook het domein van preventie, waar we voortaan kansen pakken door preventietaken te digitaliseren.   
Door  handige tools te implementeren, de kracht van AI te benutten en de menselijke factor te koesteren, kunnen we samen een stap zetten naar een veiligere en gezondere werkomgeving voor iedereen”
sprak de gouverneur in zijn welkomstwoord op de studienamiddag rond digitalisering van preventie.  (22/04/2024)

Dagelijks bestuur WPS

De gouverneur zat de vergadering van het dagelijks bestuur van de WPS voor.  Op deze bijeenkomst werden onder andere een stand van zaken van de werking van de school, de goedkeuring van de rekening 2023 en de opvolging van de schietstand besproken.  (24/04/2024)

Ontvangst ambassadeur Algerije

Op donderdag 25 april ontving de gouverneur de heer Mohamed El Amine Bencherif, ambassadeur van Algerije, in zijn Ambtswoning. Diverse onderwerpen kwamen tijdens het overleg aan bod en de troeven van West-Vlaanderen werden in de verf gezet (cultureel, economisch, …). (25/04/2024)

Herdenking St. George’s Day in Dover

Op uitnodiging van Dover Town Council woonde de gouverneur op dinsdag 23 april in Dover de plechtigheid bij ter gelegenheid van St. George’s Day. Na een bloemenhulde op Saint James’ Cemetry volgde een plechtigheid aan het oude stadhuis van Dover met om 12 uur de ‘ringing of the Zeebrugge Bell’ vanop balkon Maison Dieu. (23/4/2024)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be