Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2024

Stuurgroep Kustwachtcentrale

Op donderdag 11 januari 2024 zat de gouverneur de stuurgroep kustwachtcentrale voor. Deze vergadering verenigt alle kustwachtpartners actief in MIK en MRCC en heeft als doel de creatie van een geïntegreerde kustwachtcentrale te faciliteren.   Er werd teruggekoppeld over de technische en juridische stand van zaken van de informatie-uitwisseling tussen MRCC en MIK en de aanwezigen bespraken een plan van aanpak voor de nabije toekomst. (11/01/2024)

Ontvangst Hangzhou City Delegation

Op 11 januari ontving gouverneur Decaluwé een delegatie uit de stad Hangzhou, de hoofdstad van de West-Vlaamse zusterprovincie Zhejiang. De delegatie, onder leiding van adjunct-directeur Mevrouw LUO bestond voornamelijk uit vertegenwoordigers actief op het vlak van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Gezondheidszorg. Het hoofddoel van dit bezoek was om na te gaan of er mogelijkheden zijn voor samenwerking binnen het kader van bilaterale samenwerking met Zhejiang. (11/01/2024)

Toelichting DIOB wetgeving en decreet

“De nieuwe wetgeving gemeentelijke bestuurlijke handhaving, gestemd op 16 november 2023,  is de reden van onze samenkomst.  We hebben er in België 27 jaar op moeten wachten, maar de wet is er, gelukkig nog net voor de sperperiode. De operationalisering van deze wet is nog in volle ontwikkeling. U hoort hier straks meer over. Deze wet gaat over ondermijnende criminaliteit, de gezamenlijke dubbelstrategie door gerechtelijke en bestuurlijke overheden om de legale wereld te beschermen tegen de onderwereld In West-Vlaanderen is het nog niet te laat. Dit stemt mij hoopvol. Maar de lokale besturen moeten wel NU ageren.” zei de gouverneur tijdens zijn inleiding op de bijeenkomst nieuwe wetgeving gemeentelijke bestuurlijke handhaving. (9/1/2024)

Overleg cyberpreventie

Op 10 januari kwam de gouverneur samen met de 4 preventie ambtenaren van Kortrijk,  Blankenberge, Brugge en Oostende en de West-Vlaamse politieschool om een actieplan uit te werken rond de ontwikkeling van een netwerk cyberpreventie in West-Vlaanderen. Naast fysieke diefstallen en inbraken, is cybercrime in opmars, vandaar de noodzaak. Het doel is de burgers, ongeacht de leeftijd, te informeren in mensentaal, te sensibiliseren en tips mee te geven. Naast de oprichting van een stuurgroep, besliste  de gouverneur eerst na te gaan welke initiatieven reeds lopen in de steden/gemeenten en politiezones in onze provincie. De eventuele uitrol van een train de trainer systeem en CPA (cyber preventie adviseur) vrijwilligers wordt in een volgende fase bekeken. Niet alleen preventie om cybercrime te voorkomen maar ook de nazorg bij slachtoffers van cybercrime vindt de gouverneur belangrijk en wordt meegenomen in het actieplan.   We verwijzen alvast naar de tips op de website van BESAFE: http://besafe.jdbi.eu/tips/hoe-uw-cyberveiligheid-verbeteren. (10/01/2024)

Vergadering conferentie gouverneurs

De gouverneur was aanwezig op de vergadering van de conferentie van gouverneurs in Brussel.
Na de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering werd de feedback van de laatste beheerscomités van de FOD Binnenlandse Zaken besproken.  Twee belangrijke items volgden daarna, namelijk de aanwervingskwesties in federale diensten van de gouverneurs en het Belgisch voorzitterschap van de EU. (10/01/2024)

Toelichting LOI actieplan

Op dinsdag 9 januari gaf staatssecretaris Nicole de Moor, bevoegd voor Asiel en Migratie, een toelichting over het LOI Actieplan.  Aansluitend hierop volgde een korte toelichting door ereconsul Louis Verbeke over “Hoe beroep doen op een consulaat”. (09/01/2024)

Ontvangst ambassadeur Filipijnen

De gouverneur ontving Z.E. Jaime Victor B. Ledda, ambassadeur van de Filipijnen voor een beleefdheidsbezoek in zijn Ambtswoning.  De heer Jan Dessein, coördinator van het Wereldhuis van de provincie West-Vlaanderen, was hierbij eveneens aanwezig. (19/12/2023)

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be