Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Kennismaking met Hannelore Bogaert

Op 4 december bracht Hannelore Bogaert van de Algemene Inspectie Oost- en West-Vlaanderen een bezoek aan de gouverneur. Ze wou kennis maken met de gouverneur en zichzelf voorstellen als kersvers nieuw directeur. Naast de problemen rond aanwerving van de juiste medewerkers, capaciteitsproblemen, het integriteitsbeleid bij politie, kwetsbare interne processen benadrukte mevrouw Bogaert menselijkheid voorop te willen zetten bij de aanpak van en door haar dienst. Er werd ook gesproken over GPDR en de uitdagingen om innovatieve zaken alsnog te realiseren en de samenwerking tussen het comité P en AIG.
De gouverneur wenst mevrouw Bogaert veel succes toe met haar nieuwe uitdaging. (04/12/2023)

Vergadering Bekkenbestuur Brugse Polders

Op 4 december 2023 zat de gouverneur in Damme de vergadering van het bekkenbestuur van de Brugse Polders voor. 2023 was een jaar vol extremen, zowel op vlak van waterschaarste als wateroverlast. Het bekken van de Brugse Polders bleef gelukkig gespaard van kritieke overstromingen. De waterbeheerders gaven hun reflecties mee en aandachtspunten voor de toekomst zoals het verder blijven inzetten op het bovenstrooms vasthouden van het water. Ook het thema Kustveiligheid stond hoog op de agenda. Afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust gaf een stand van zaken van de uitvoering van het Masterplan, het Departement MOW over het project Kustvisie die onze kustregio moet beschermen tegen een zeespiegelstijging van 3 meter tegen 2100 en het Departement OMG over de meerlaagse kustveiligheid. Daarnaast lichtte de bekkencoördinator enkele gebiedsgerichte dossiers toe: de hoge overschrijdingen van gewasbestrijdingsmiddelen op de Ringbeek in Wingene-Pittem, PFAS monitoring aan de kust en de lopende projecten binnen het afstroomgebied van de Rivierbeek.  Het bekkenbestuur nam ook kennis van het openbaar onderzoek van 8 watergevoelige openruimtegebieden in het bekken van de Brugse Polders die voorlopig door de Vlaamse Regering zijn aangeduid. (04/12/2023)

Infovergadering burgemeesters Westhoek

Om de bewoners die getroffen zijn door de wateroverlast in het IJzerbekken en in de vallei van de Heulebeek te informeren, hield de gouverneur twee infosessies.  Hij nam dit  initiatief samen met de burgemeesters van de betrokken gemeentebesturen.   De infosessie voor de Westhoek vond plaats in het CC Kruispunt in Diksmuide.  Deze infosessie stond open voor alle bewoners van het IJzerbekken die getroffen zijn door de wateroverlast. (04/12/2023)

Herdenking 10 jaar kettingbotsing A19

“Het verkeersveiligheidsbeleid is gebaseerd op de 5 E’s: evaluatie, engagement, educatie, enforcement en engineering.  Begin 2022 startten mijn diensten met een quick scan van de dodelijke verkeersongevallen. Men bekeek de mogelijke link naar de weginfrastructuur, zonder een oordeel te vellen over de verantwoordelijkheid van het ongeval.  Men ging in gesprek met de wegbeheerder: wat zijn de te trekken lessen, overweegt men korte termijn of middellange termijn infrastructurele maatregelen?
Ik wens dan ook iedereen oprecht te danken die zijn of haar steentje bijdraagt om de 5 E’s te realiseren.  Niemand kan dit alleen.  Ook jij kan dagelijks je steentje bijdragen.  “Laksheid in het verkeer is dodelijk.  Alertheid redt levens”.  Ik roep dan ook op: pas uw snelheid en rijgedrag aan, aan de omstandigheden.  Mogelijk vermijdt men drama’s zoals deze waarvoor we vandaag zijn samen gekomen”
sprak de gouverneur op de  herdenking van de kettingbotsing op de A19 van december 2013. (03/12/2023)

Academische zitting Mars & Mercurius

De gouverneur was uitgenodigd door Mars é Mercurius Brugge/West-Vlaanderen op jun jaarlijkse academische zitting in het Kasteel van Moerkerke in Damme.  Spreker was prof. Dr. Sven Biscop, professor politieke wetenschappen aan de UGent waar hij doceert over de strategie van de Europese Unie en de andere grootmachten en over het Belgisch buitenlands- en defensiebeleid en dit onder de titel “Europa en de geopolitiek: van Oekraïne tot Taiwan”. (02/12/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be