Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

preventie en verkeer

campagne “Verplicht Verlicht”

Samen met de lokale politie, scholen en gemeenten beschermt de campagne “Verplicht Verlicht” in West-Vlaanderen de fietser in de donkere maanden.

De campagne “Verplicht Verlicht” in West-Vlaanderen focust op de zichtbaarheid van fietsers in de donkere dagen. Samen met gemeenten en scholen nemen de politiezones in West-Vlaanderen deel aan deze campagne.

De eerste, preventieve, fase startte op 1 september 2021 met educatie in de scholen, sensibilisering via een filmpje op FOCUS/WTV verspreid naar de scholen en technische controles van de fietsen in vooral lagere scholen. 

De tweede, repressieve, fase liep van 16 november 2021 tot 28 februari....

Campagne "Modder op de weg"

Met deze campagne, na 20 jaar nog steeds relevant, wijzen we op de gevaren van modder op de weg, het plaatsen van verkeersborden tijdens werken, het aanpassen van de rijstijl door de weggebruiker en het stimuleren van de verantwoordelijkheidszin van de weggebruiker door het correct te melden van modder op de weg:

- zonder incidenten: de veroorzaker rechtstreeks aanspreken indien aanwezig, meldpuntwegen.be, telefonisch via 1700 of via het gemeentelijke meldpunt. Op deze manier vermijd je slachtoffers in de toekomst.
- met incident: twijfel niet en bel de 112 of 101!

Het grillige klimaat en de uitbreiding van de...

Brandpreventie

De FOD Binnenlandse Zaken organiseert elk jaar de 14-daagse van de veiligheid. Netwerk Brandweer zet samen met de FOD Binnenlandse Zaken, Oscare, Agentschap Wonen - Vlaanderen, VVSG, Brandweervereniging Vlaanderen, Brandweer Brussel en Stichting Brandwonden alle registers open om de brandveiligheidsboodschap zo breed mogelijk te verspreiden.

Het belangrijkste thema van de campagne in 2020 was ‘Doe de deur dicht!’, omdat gesloten binnendeuren de giftige rook tegenhouden en zorgen dat je vluchtweg langer veilig blijft. Er is ook een zijproject voor deze campagne uitgewerkt: 'Deurdichter'. Enerzijds betekent een deurdichter iemand die op deuren een gedicht schrijft over brandveiligheid. Anderzijds is het iemand...

Dode hoek

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen organiseert al jaren een campagne om ongevallen te wijten aan de dode hoek bij vrachtwagens te voorkomen. Deze campagne richt zich in eerste instantie tot de basisscholen (derde graad). Veel van deze leerlingen zijn het volgende schooljaar zelfstandige fietsers. Veelal hebben ze weinig fietservaring, vooral in het drukke schoolverkeer. Elk jaar sterft een twaalftal fietsers door een dode hoekongeval. De provincie doet er alles aan om zulke drama’s te voorkomen. Vandaar dat ze dus inzet op een uitgebreide preventiecampagne naar onder meer de scholen. Samen met de lokale politiediensten ondersteunt de gouverneur deze campagne.

Campagne bellen naar nooddiensten

De gouverneur startte in 2012 de campagne “Hoe bellen naar noodnummers”. De campagne informeert de burger in begrijpbare taal hoe er contact dient worden genomen de nooddiensten, welke informatie van belang is en hoe men zich best gedraagt tegenover de operator van de noodcentrale. Met de aangereikte tips & tricks wordt iedereen in staat gesteld om meteen de juiste informatie mee te geven ondanks de stressvolle situatie waarin de oproeper zich op dat moment bevindt. Ook wordt er verwezen naar de nationale campagne “geen gezever”. Deze herinnert eraan dat de noodnummers van de nooddiensten enkel bedoeld zijn voor echte noodoproepen.

Veilig motorrijden west-Vlaanderen

​Analyse leerde ons dat er, in de periode 2010-2016, gemiddeld per jaar 370 ongevallen met motorfietsen gebeurden op onze West-Vlaamse wegen. Naast de vele honderden al dan niet zwaar gewonde bestuurders en bijzitters vielen er ook jaarlijks 12 doden te betreuren. Reden genoeg om een provinciale verkeerscampagne op te starten gericht naar bestuurders van motorfietsen.

De pijlers van deze verkeerscampagne zijn: de noodzaak aan een goed onderhouden motorfiets, het belang van de perfecte en veilige uitrusting voor de motorrijder, de rijvaardigheden van de motorrijder en de beheersing van de motorfiets, de aandacht voor het defensief motorrijden en de verbetering van de kennis van de wegcode.

In 2015 gaf de gouverneur de start van de nieuwe provinciale verkeerscampagne Veilig Motorrijden West-Vlaanderen. Dit gebeurde in de politiezone Vlas en in samenwerking met de stad Kortrijk. Een 100-tal motorrijders namen deel. Tijdens een rit van 60km werden een 10-tal behendigheidsproeven afgelegd. Dit gebeurde...

Buddy gezocht in West-Vlaanderen voor 'getuigen onderweg' slachtoffers van verkeersongevallen

affiche buddy gezocht

Wil je graag mensen met een beperking helpen? Wil je jongeren bewust maken van de gevolgen van een verkeersongeval? Dan is het buddyschap binnen Getuigen onderweg misschien wel iets voor jou!

Wat is Getuigen onderweg?

Sinds het schooljaar 2009-2010 vinden in West-Vlaanderen getuigenissen van betrokkenen bij een verkeersongeval plaats. In september 2012 ging de coördinatie van dit project naar Rondpunt en kreeg het project de naam Getuigen onderweg. Getuigen onderweg wil jongeren sensibiliseren en aanzetten tot verantwoord gedrag in het verkeer. Een getuigenis van een verkeersslachtoffer met een blijvend letsel, maakt jongeren bewust van de ernstige en vaak levenslange gevolgen van een verkeersongeval. Het doet hen beseffen welke verantwoordelijkheid ze in het verkeer dragen bij het voorkomen van ongevallen. Om deze verkeersslachtoffers te begeleiden zoekt Rondpunt buddy’s.

Gezocht: buddy’s voor de regio Brugge-kust

  • De buddy plant de afspraken met de scholen.
  • De buddy brengt de getuige naar de school
  • ...

VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen

“samen voor meer verkeersveiligheid in West-Vlaanderen”

Op initiatief van gouverneur Decaluwé werd in 2015 de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen opgericht. Samenwerken en een continue actieve inzet van zowel publieke als private partners op verkeersveiligheid is de basis. Het verhogen van de algemene verkeersveiligheid binnen de provincie West-Vlaanderen blijft de hoofddoelstelling. De kern van het verkeersveiligheidsbeleid binnen onze provincie rust op een maximale preventie, sensibilisering en actiegericht werken. Een veilig en vlot verkeer voor alle weggebruikers is het einddoel van elke politiedienst, lokaal bestuur, organisatie en iedereen die begaan is met de veiligheid op onze wegen. Naast de noodzakelijke handhaving en vervolging van onveilig gedrag in het verkeer, blijft het opzetten van preventieve campagnes rond verkeersveiligheid een cruciale factor. In dit kader worden jaarlijks door de VZW een aantal verkeerscampagnes voor verschillende doelgroepen opgezet en ondersteund. De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen stelt materiaal tegen een daghuurprijs ter beschikking van politie- en hulpverleningszones, politiescholen, gemeentebesturen, scholen, private...

Pagina's

Abonneren op preventie en verkeer

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be