Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

wapens

wapenvergunningen

Met het oog op de maatregelen ter berstrijding van het Coronavirus ontvangt de dienst wapens enkel op afspraak. Neem contact op met uw dossierbehandelaar of bel naar nummer 050 301 611

Als commissarissen van de federale regering in de provincies, kregen de gouverneurs opdrachten om de uitvoering en de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Het gaat om een heel verscheiden takenpakket, waaronder ook het domein van de wapenwetgeving valt.

De wetteksten zijn te bekijken via de website FOD Justitie.

Te downloaden documenten – aanvraagformulieren

Abonneren op wapens

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be