Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Civiele veiligheid

Civiele veiligheid

Op 1 januari 2015 ging de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid van kracht. Op dat moment was de hervorming Civiele Veiligheid een feit en werden de gemeentelijke brandweerkorpsen officieel samengebracht in hulpverleningszones. In de provincie West-Vlaanderen zijn er 4 hulpverleningszones. Deze zones worden bestuurd door een zoneraad en een zonecollege, en staan onder feitelijk gezag van een zonecommandant.

De gouverneur speelt een actieve rol in het begeleiden van de overheden betrokken bij het brandweergebeuren bij de hervorming en het faciliteren van de opstart van de hulpverleningszones. Dat gebeurt onder andere door actief en regelmatig overleg tussen de overheden van de zones en de gouverneur  (het zogenaamde “Coördinatiecomité”)  en door het  stimuleren en ondersteunen van provinciaal georiënteerde initiatieven. Informatie over deze initiatieven vindt u terug in de verschillende artikelen op deze website.

Abonneren op Civiele veiligheid

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be