Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Grensoverschrijdende samenwerking

Samenwerking met Noord-Frankrijk

Algemeen

De Vlaamse regering heeft de gouverneur aangesteld als Vlaams coördinator voor de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. In die functie ondersteunt de gouverneur de diverse Vlaamse overheden en instanties, inclusief de intercommunale en gemeentelijke structuren, die betrokken zijn bij de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. Daarnaast zorgt de Vlaams coördinator voor de coördinatie en de afstemming tussen de diverse door de Vlaamse overheid aangeduide vertegenwoordigers in de beheersorganen van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.

Verdere info: zie Samenwerking met Noord-Frankrijk op de website van de provincie West-Vlaanderen.

Samenwerking inzake veiligheid met Frankrijk

Tussen België en Frankrijk bestaan heel wat protocollen inzake politiesamenwerking. Het belangrijkste verdrag voor West-Vlaanderen is ongetwijfeld de “Overeenkomst betreffende grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken” van 5 maart 2001, kortweg de “Akkoorden van Doornik” genoemd. Een opstoot van grensgerelateerde criminele feiten in 2012 heeft geleid tot het herwerken en actualiseren van deze Akkoorden waardoor op 18 maart 2013 een nieuwe versie, de “Akkoorden van Doornik II”, ondertekend werd.

Deze nieuwe Akkoorden zullen, na ratificatie door beide landen, de veiligheidsdiensten meer wettelijke en operationele mogelijkheden bieden om de veiligheid in de West-Vlaamse grensregio te waarborgen en te verhogen.

Om de Frans-Belgische samenwerking te superviseren en te evalueren is een strategisch comité opgericht onder alternerend voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen, de procureur-generaal van Mons, de Préfet van  de Zone de défense et de sécurité Nord en de procureur-generaal van Douai.

De verschillende betrokken politie- en douanediensten komen regelmatig samen om...

Samenwerking inzake veiligheid met Nederland

Tussen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen (sinds 2014) en Zeeland bestaat binnen de “Scheldemondraad” sedert vele jaren in het domein van veiligheid een overlegorgaan met betrekking tot de GRensOverschrijdende Samenwerking, kortweg GROS genoemd.
Het voorzitterschap van het bestuurlijk overleg wisselt tweejaarlijks tussen de gouverneurs van de Belgische provincies en de Nederlandse ‘commissaris van de Koning Zeeland’. Dit bestuurlijk orgaan wordt geadviseerd door een strategisch veiligheidsoverleg Westerscheldedelta en door de burenoverleggen voor politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening. 
 
Uitwisseling van risicogegevens, gezamenlijke risicoanalyses, kennis van elkaars taken en verantwoordelijkheden, grensoverschrijdende communicatie,… zijn slechts enkele aspecten die bij deze grensoverschrijdende samenwerking om aandacht vragen. De overheden en hulpdiensten langs beide landsgrenzen hebben een gestructureerde vorm van samenwerking georganiseerd, waarbij de aandacht gaat naar periodiek overleg en gezamenlijke oefeningen en naar het actualiseren van de afsprakenregelingen ingevolge het steeds wisselend veiligheidslandschap in zowel België als Nederland.

Abonneren op Grensoverschrijdende samenwerking

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be