Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Veiligheidsoverleg

Het provinciale veiligheidsoverleg (PVO) werd voorgezeten door mevrouw Anita Harrewyn, Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep in Gent.In dit PVO werd onder meer  de afsprakenregeling ‘Politie-De Lijn’ besproken. De Lijn werkt samen met de politie aan een betere veiligheid op het openbaar vervoer in West-Vlaanderen. Hiervoor worden ook cursisten van de West-Vlaamse Politieschool ingeschakeld. De evaluatie van 2012 werd voorgesteld. Vorig jaar werd voor het eerst samengewerkt met de Nederlandse politie. Verder werd er ook informatie gegeven over activiteiten binnen de opleiding Bachelor Maatschappelijke Veiligheid en het expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid en de relatie tot het PVO en de West-Vlaamse Politieschool (WPS). Binnen de Hogeschool Katho-Ipsoc wordt de opleiding Bachelor Maatschappelijke Veiligheid aangeboden en is er ook een Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid. De mogelijke samenwerkingsvormen met de verschillende politiediensten alsook met de WPS werden besproken. (24/6/2013)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be