Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Infoavond actuele terrorismedreiging

Er bestaat  nood aan informatie en duiding over het fenomeen dat ons allemaal, ook op lokaal vlak, in de tang zet: terrorisme... en de invloed op ons dagelijks handelen, handhaven en besturen. Daarom nam de gouverneur het initiatief een infoavond te organiseren voor de West-Vlaamse burgemeesters en korpschefs. Jaak Raes, administrateur-generaal van de Dienst Veiligheid van de Staat, en de heer Paul Van Tigchelt, directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, gaven een uiteenzetting over hun opdrachten en taken. De structuur, de modaliteiten op het vlak van informatie-uitwisseling en de link naar het lokale niveau kwamen ook aan bod. (23/2/2017)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be