Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Alarmeringsoefening

Op initiatief van de gouverneur werd er een alarmeringsoefening ingericht waaraan gemeenten deelnamen die mogelijks afgeschakeld kunnen worden. Het opzet van de oefening was om de ASTRID-radiocommunicatie te testen tussen enerzijds het gemeentelijke en het provinciaal coördinatiecomité en anderzijds tussen een gemeentelijk meldpunt en het HCS112. Tijdens deze oefening werd getest of zij elkaar al dan niet kunnen bereiken en of iedereen de geijkte radiocommunicatieprocedures kon toepassen. De oefening verliep vlot. Er werden geen specifieke problemen gedetecteerd. (20/01/2015)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be