Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2019

Lenteconcert Paleis, persvoorstelling G-Voetbal Marke en voorstelling jaarverslag Nationale Bank

De gouverneur was samen met zijn echtgenote te gast op het lenteconcert in het Koninklijk Paleis. Met dit concert brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hulde aan jonge academici en wetenschappers. Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz woonden het concert eveneens bij. (28/2/2019)
Op uitnodiging van G-voetbal Marke was de gouverneur aanwezig op een persvoorstelling in aanwezigheid van Jean-Marie Pfaff en Gella Vandecaveye. G-voetbal heeft tot doel kinderen met een beperking hun favoriete voetbalsport te laten beoefenen en hen op die manier uit hun isolement te halen. (20/02/2019)
Ter gelegenheid van de publicatie van het jaarverslag 2018 van de Nationale bank van België lichtte directeur Steven Vanackere de voornaamste economische, financiële en monetaire ontwikkelingen van het afgeslopen jaar toe. De genodigden, waaronder de gouverneur, kregen  een antwoord op vele andere actuele sociaaleconomische vragen zoals Creëren we nog jobs? Raken de vacatures wel ingevuld? Hoe gezond zijn onze overheidsfinanciën? (25/2/2019)

CIC-overleg, Provinciaal Veiligheidsoverleg,Strategisch comité en Maiden Decision Making Board

In de Ambtswoning zat de gouverneur het CIC-overleg voor. De leden bespraken het jaarverslag van 2018. Op het aansluitende Provinciaal Veiligheidsoverleg bespraken ze de migratiebarometer West-Vlaanderen, de bestuurlijke handhaving en de handhavingsweek zwerfvuil. Ook de samenwerking tussen De Lijn, de politie en het parket kwam aan bod. (25/2/2019)
In Mons verwelkomde de gouverneur de deelnemers van het comité stratégique.  De organisatie van de bijeenkomst lag in handen van de procureur-generaal van Mons. Op de agenda stonden de mandaten van de subwerkgroepen en de Conventie van Metz. Tenslotte ondertekenden de Préfet, de gouverneurs van West-Vlaanderen en Henegouwen en de dirco’s van West-Vlaanderen en Henegouwen het protocol “grensactieplan”. (19/02/2019)
Verder was er onder voorzitterschap van de gouverneur een bijeenkomst van het Maiden Decision Making Board. De leden kregen een overzicht van het budget. Ook de nota betreffende outputs ICT, het voorzitterschap van de Legal WG en de stand van zaken rapportering naar EASME kwam aan bod. (12/03/2019)

Ontvangst Ambassadeur van Kenia

De gouverneur ontving Z.E. Prof. Jacob T. Kaimenyi, Ambassadeur van Kenia, samen met zijn echtgenote en een delegatie uit Kenia. Er werd o.a. gesproken over samenwerking van het VLIZ met het Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI). In 2012 hebben beide intstellingen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om de samenwerking in de mariene wetenschappen en de uitwisseling van data, expertise en informatie te bevorderen. (15/02/2019)

  • Ambassadeur Kenia

Overleg Euregio Scheldemond

De gouverneur had een overleg met betrekking tot het voorzitterschap van de provincie West-Vlaanderen van de scheldemondraad.  De samenstelling, de mogelijke accenten en de thema’s van de scheldemondraadvergaderingen kwamen hierbij aan bod. (12/02/2019)

Bezoek Premier Charles Michel aan het Europacollege

Charles Michel, Eerste Minister van België, bracht een bezoek aan het Europacollege.  De Eerste Minister huldigde het gebouw van het Europacollege, gelegen aan Dijver 9, officieel in als het Paul Henri Spaak gebouw.  De inhuldiging werd gevolgd door een toespraak getiteld “De toekomst van Europa”. (12/02/2019)

  • Bron: Pablo Annys

Haalbaarheidsonderzoek schaalvergroting West-Vlaamse politiezones

In opdracht van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken werd in 2018 in alle provincies een verkennend onderzoek gevoerd naar de haalbaarheid van schaalvergroting onder de respectieve lokale politiezones.  Professor Jelle Janssens, docent Strafrecht en Criminologie aan de UGent, die de onderzoeksopdracht binnen onze provincie heeft uitgevoerd, gaf een toelichting over de West-Vlaamse resultaten en mogelijkheden.  De gouverneur zat dit info- en feedbackmoment voor.  Dit vond plaats in het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem. (07/02/2019)

  • Bron: Steve Margodt - WPS

Lezing Bénédicte Frankinet

Bénédikte Frankinet, voormalig permanent vertegenwoordiger van België in de Verenigde Naties, hield een exclusieve lezing bij UNU-CRIS in Brugge. Ze sprak over 'Challenges and Opportunities for the UN Security Council'. De gouverneur was hierop aanwezig. (12/02/2019)

 

 

 

  • Bron: United Nations University - CRIS

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be