Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2019

Overleg met UNIZO

Op vraag van UNIZO vond een overleg in het kader van transmigratie met de gouverneur plaats.  Onderwerp was de bespreking van de opgelopen economische schade in Zeebrugge.  Doelstelling is oplossingsgericht te werken in partnership met alle betrokken actoren. (05/02/2019)

 

Dagelijks bestuur WOBRA

De gouverneur zat het dagelijks bestuur van de vzw WOBRA voor.  Op de agenda stonden de opleiding redder aan zee, stand van zaken van de opleidingen ambulanciersschool en de infrastructuur van de brandweerschool. (05/02/2019)

Chinees Nieuwjaar

Het Confuciusinstituut vierde het Chinese jaar van het varken in Zwevezele.  De gouverneur hield er een woordje namens de provincie en als lid van de raad van bestuur van het Confuciusinstituut. (04/02/2019)

  • Bron: Philip Vanhaelemeersch

Doorbraak Internationale Dijk Zwin

Met de doorbraak van de Internationale Dijk in het Zwin is de laatste fase van de uitbreidingswerken ingegaan. De samenwerkende partners van Vlaanderen en Nederland hebben dit historische moment live beleefd.  De Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, de gedeputeerde van de provincie Zeeland en de gouverneur gaven er een toelichting. (04/02/2019)

Belgian Navy Gala Bal

De gouverneur woonde The Belgian Navy Gala Bal bij. Naar jaarlijkse vond dit op de eerste vrijdag van februari plaats in het Kursaal Oostende. The Belgian Navy Big Band met Stefanie De Meulemeester en Sonny Vande Putte en All-round Live Band A la Carte verzorgden de muzikale omlijsting. (01/02/2019)

Controlecrisis en tribalisme

Beste lezer

Bij de uitbouw van het spoorwegennetwerk einde negentiende eeuw konden we treinsporen leggen en treinen laten rijden. De communicatiemiddelen om die stoomtreinen frequent genoeg te laten rijden en in beide richtingen over één spoor te sturen, bestonden nog niet. Het gevolg: verschillende fatale botsingen. Het is maar wanneer we de begeleidende communicatietechnologie op punt kregen, bijvoorbeeld met behulp van ponskaarten, dat treinen echt ook een motor voor de economie werden. Op dit moment is niet het treinverkeer, maar de informatiestroom oncontroleerbaar. Door de waterval aan informatie die elke burger dagelijks te verwerken krijgt, is het te begrijpen dat mensen sneller kiezen voor berichten die aansluiten bij hun wereldbeeld. Algoritmes die daarop inspelen, zoals die van Facebook, hebben het effect daarvan alleen maar vergroot. “De indruk is dat we meer dan ooit in een wereld zonder nuance leven” zegt VRT-journalist Tim Verheyden. “Mensen die elkaar in levende lijve ontmoeten, hebben een bepaald inlevingsvermogen, ook al hebben ze een verschillende mening. Online heerst een nieuw soort tribalisme”. Er is collectieve weerstand tegen mensen die geen deel uitmaken van de eigen groep, voortvloeiend uit een al te sterk gevoel van verbondenheid en eensgezindheid binnen een groep. (Frank Evers, “Tijd dat Facebook ook waarde krijgt voor ons”, De Morgen 14 december 2018)

Overlegorgaan Kustwacht

De gouverneur zat het overlegorgaan Kustwacht voor in zijn ambtswoning.  Agendapunten waren het overlopen van de milieu-gerelateerde actiepunten, terugkoppeling van beleidsbeslissingen betreffende verhuis en inzet pollutiebestrijdingscapaciteit en stand van zaken van de Kustwachtcentrale MAiDEN. (01/02/2019)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be