Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2014

Transitmigranten en de E 40

De E 40 met de vele autosnelwegparkings en de aansluitende verbindingswegen komen regelmatig in het nieuws als hot spots waar frequent transitmigranten aangetroffen worden op weg naar het Verenigd Koninkrijk. De gouverneur opende op 3 november de startvergadering van het nieuw provincie-overschrijdend overlegforum dat als taak heeft de bestuurlijke-gerechtelijke aanpak van de onregelmatige migratie langs de E 40 van Groot-Bijgaarden tot Adinkerke op eenvormige manier uit te werken. Naast politiediensten en parketmagistraten uit de drie betrokken arrondissementen waren ook de Dienst Vreemdelingenzaken en het Havenbestuur van Zeebrugge aanwezig. Een beperkte werkgroep dient op korte termijn de knelpunten voor een uniforme en gecoördineerde aanpak te identificeren en verbetervoorstellen te definiëren. (3/11/2014)

Transitmigranten en de E 40

De E 40 met de vele autosnelwegparkings en de aansluitende verbindingswegen komen regelmatig in het nieuws als hot spots waar frequent transitmigranten aangetroffen worden op weg naar het Verenigd Koninkrijk. De gouverneur opende op 3 november de startvergadering van het nieuw provincie-overschrijdend overlegforum dat als taak heeft de bestuurlijke-gerechtelijke aanpak van de onregelmatige migratie langs de E 40 van Groot-Bijgaarden tot Adinkerke op eenvormige manier uit te werken. Naast politiediensten en parketmagistraten uit de drie betrokken arrondissementen waren ook de Dienst Vreemdelingenzaken en het Havenbestuur van Zeebrugge aanwezig. Een beperkte werkgroep dient op korte termijn de knelpunten voor een uniforme en gecoördineerde aanpak te identificeren en verbetervoorstellen te definiëren. (3/11/2014)

Bezoek van de Canadese gouverneur-generaal

David Johnston, de Canadese gouverneur-generaal, bezocht het Memorial Museum Passchendaele. Daar werd hij verwelkomd door de gouverneur, de commissaris-generaal voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Paul Breyne en Dirk Cardoen, de burgemeester van Zonnebeke. Na een bezoek aan de Canadese sectie van het museum volgde er een boomplantingsceremonie in de tuin. Er werd een suikeresdoorn geplant, dat bekend is omwille van zijn blad dat op de Canadese vlag afgebeeld staat. (20/10214)

P1050162

 

Bezoek van de Canadese gouverneur-generaal

David Johnston, de Canadese gouverneur-generaal, bezocht het Memorial Museum Passchendaele. Daar werd hij verwelkomd door de gouverneur, de commissaris-generaal voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Paul Breyne en Dirk Cardoen, de burgemeester van Zonnebeke. Na een bezoek aan de Canadese sectie van het museum volgde er een boomplantingsceremonie in de tuin. Er werd een suikeresdoorn geplant, dat bekend is omwille van zijn blad dat op de Canadese vlag afgebeeld staat. (20/10214)

P1050162

 

100 jaar Groote Oorlog: nationale herdenking in Nieuwpoort en Ieper

P1070953

In Nieuwpoort werd honderd jaar geleden de IJzervallei onder water gezet. Dit leidde tot de vier jaar durende stellingenoorlog in de Westhoek. Het leven voor en achter het front werd er voorgoed door gebrandmerkt.
De Eerste Wereldoorlog was het eerste internationale conflict op wereldschaal. Soldaten uit niet minder dan vijftig staten namen deel aan de krijgsverrichtingen in de Westhoek. Er bestaat een verhaal van verdriet, pijn en beproeving voor elk van de meer dan 600.000 doden die vielen in ons land, voor elk van de miljoenen getroffenen. West-Vlaanderen wil de Eerste Wereldoorlog blijven herdenken en de oorlogshelden eren.
De gouverneur verwelkomde in Nieuwpoort de Koning en de Koningin, Duitse Bondskanselier Angela Merkel en tal van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders. Na deze plechtigheid begaf de delegatie zich naar Ieper voor de Last Post. Na een bezoek aan het In Flanders Fields Museum volgde een diner in het stadhuis. De dag werd afgerond met een concert in de Kathedraal. (28/10/2014)

P1050190

 

100 jaar Groote Oorlog: nationale herdenking in Nieuwpoort en Ieper

P1070953

In Nieuwpoort werd honderd jaar geleden de IJzervallei onder water gezet. Dit leidde tot de vier jaar durende stellingenoorlog in de Westhoek. Het leven voor en achter het front werd er voorgoed door gebrandmerkt.
De Eerste Wereldoorlog was het eerste internationale conflict op wereldschaal. Soldaten uit niet minder dan vijftig staten namen deel aan de krijgsverrichtingen in de Westhoek. Er bestaat een verhaal van verdriet, pijn en beproeving voor elk van de meer dan 600.000 doden die vielen in ons land, voor elk van de miljoenen getroffenen. West-Vlaanderen wil de Eerste Wereldoorlog blijven herdenken en de oorlogshelden eren.
De gouverneur verwelkomde in Nieuwpoort de Koning en de Koningin, Duitse Bondskanselier Angela Merkel en tal van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders. Na deze plechtigheid begaf de delegatie zich naar Ieper voor de Last Post. Na een bezoek aan het In Flanders Fields Museum volgde een diner in het stadhuis. De dag werd afgerond met een concert in de Kathedraal. (28/10/2014)

P1050190

 

Symposium medisch rampenmanagement

De gouverneur heette de deelnemers welkom op het Symposium Medisch Rampenmanagement, een organisatie van het Rode Kruis West-Vlaanderen. Als gouverneur van West-Vlaanderen is Carl Decaluwé sterk betrokken bij de noodplanning binnen de provincie, zowel op land als op zee. Recente grote incidenten zoals de treinramp te Wetteren, het ongeval met het cruiseschip Costa Concordia, het noodweer tijdens Pukkelpop maar ook dichterbij namelijk het verkeersongeval op de A19 en de Sinterklaasstorm tonen aan dat dergelijke rampen zich overal kunnen voordoen. Een noodsituatie kan leiden tot een mooie samenwerking tussen verschillende partners (zowel publiek als privaat) om zo nog beter voorbereid te zijn bij volgende noodsituaties. Vandaar ook het belang van een dergelijk symposium dat aan zijn 12e editie toe was. De gouverneur kondigde ook aan dat de provincie 250 veldbedden aankocht om voorbereid te zijn op rampen. Deze veldbedden zullen om het eender waar in de provincie tot bij de lokale Rode Kruisafdelingen kunnen gebracht worden, die ze op hun beurt ter beschikking kunnen stellen van de bevolking.
(25/10/2014)

Symposium medisch rampenmanagement

De gouverneur heette de deelnemers welkom op het Symposium Medisch Rampenmanagement, een organisatie van het Rode Kruis West-Vlaanderen. Als gouverneur van West-Vlaanderen is Carl Decaluwé sterk betrokken bij de noodplanning binnen de provincie, zowel op land als op zee. Recente grote incidenten zoals de treinramp te Wetteren, het ongeval met het cruiseschip Costa Concordia, het noodweer tijdens Pukkelpop maar ook dichterbij namelijk het verkeersongeval op de A19 en de Sinterklaasstorm tonen aan dat dergelijke rampen zich overal kunnen voordoen. Een noodsituatie kan leiden tot een mooie samenwerking tussen verschillende partners (zowel publiek als privaat) om zo nog beter voorbereid te zijn bij volgende noodsituaties. Vandaar ook het belang van een dergelijk symposium dat aan zijn 12e editie toe was. De gouverneur kondigde ook aan dat de provincie 250 veldbedden aankocht om voorbereid te zijn op rampen. Deze veldbedden zullen om het eender waar in de provincie tot bij de lokale Rode Kruisafdelingen kunnen gebracht worden, die ze op hun beurt ter beschikking kunnen stellen van de bevolking.
(25/10/2014)

Creatieve uitspattingen (1)

Beste lezer, 

Vindingrijke individuen hebben door de eeuwen heen een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van menselijke civilisering en ook tegenwoordig dragen zij aanzienlijk bij aan het culturele aspect van onze samenleving. Dit maakt dat zij een interessante persoonlijkheid bezitten die ook binnen het breinonderzoek niet onopgemerkt is gebleven. Zo worden creatievelingen door psychologen doorgaans gezien als individuen die zeer flexibel denken en daarbij makkelijk, veel verschillende en unieke ideeën kunnen bedenken. Creativiteit wordt dan ook vaak geassocieerd met termen als nieuwsgierig, innovatief en open. Allemaal toch wat zweverige omschrijvingen die nog niet echt verklaren wat voor eigenschappen ons brein letterlijk moet bezitten om het individu tot een creatief genie te maken. Onze creatieve uitspattingen vloeien voort uit informatie uitwisseling tussen verschillende hersengebieden. Deze interacties tussen hersendelen verschillen per persoon, wat er toe leidt dat sommigen creatiever zijn dan anderen. De richting en aard van de communicatie tussen hersengebieden als het om creativiteit gaat, blijft echter nog een mysterie.

Creatieve uitspattingen (1)

Beste lezer,  Vindingrijke individuen hebben door de eeuwen heen een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van menselijke civilisering en ook tegenwoordig dragen zij aanzienlijk bij aan het culturele aspect van onze samenleving. Dit maakt dat zij een interessante persoonlijkheid bezitten die ook binnen het breinonderzoek niet onopgemerkt is gebleven. Zo worden creatievelingen door psychologen doorgaans gezien als individuen die zeer flexibel denken en daarbij makkelijk, veel verschillende en unieke ideeën kunnen bedenken. Creativiteit wordt dan ook vaak geassocieerd met termen als nieuwsgierig, innovatief en open. Allemaal toch wat zweverige omschrijvingen die nog niet echt verklaren wat voor eigenschappen ons brein letterlijk moet bezitten om het individu tot een creatief genie te maken. Onze creatieve uitspattingen vloeien voort uit informatie uitwisseling tussen verschillende hersengebieden. Deze interacties tussen hersendelen verschillen per persoon, wat er toe leidt dat sommigen creatiever zijn dan anderen. De richting en aard van de communicatie tussen hersengebieden als het om creativiteit gaat, blijft echter nog een mysterie.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be