Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van gouvcdc

Nationale Actiedag tegen woninginbraken

De gouverneur zet zich in om de veiligheid en de leefbaarheid van de provincie nog te verbeteren. Hij deed een warme oproep aan iedereen die van dichtbij of wat verderaf met deze problematiek betrokken is om dit ook te doen. Met “1 dag niet” wilden de initiatiefnemers burgers laten nadenken over wat zij zelf kunnen doen om een woninginbraak te voorkomen. Deze actiedag wil zo veel mogelijk lokale initiatieven promoten. De nadruk ligt op het soort burgerinitiatieven dat bijdraagt aan de veiligheid en de sociale cohesie in straten, buurten en wijken. De oproep werd in West-Vlaanderen goed opgevolgd. In totaal werden 35 initiatieven gepost op de website van “1 dag niet”, waarvan 16 worden georganiseerd door de preventiediensten van de gemeenten en de lokale politie. (11/12/2014)

Uitvaart Koningin Fabiola

Op vrijdag 5 december 2014 ging H.M. Koningin Fabiola van ons heen. De nationale begrafenisplechtigheid van H.M. Koningin Fabiola vond plaats in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Heel veel buitenlandse en binnenlandse prominenten woonden de plechtigheid bij. Ook de gouverneur was aanwezig. Dankbaar denken we terug aan al wat Koningin Fabiola voor ons betekend heeft. (12/12/2014)

DSC_0913

Renson meets Dwars door Vlaanderen

Op de bijeenkomst in Renson Waregem beklemtoonde de gouverneur dat de wielersport deel uitmaakt van het DNA van West-Vlaanderen. Deze “volkssport” kent heel wat actieve en passieve beoefenaars in onze regio. En zowel voor de actieve als de passieve beoefenaars wil de provincie ondersteunend werken. Zelf zet de gouverneur zijn schouders sinds een paar jaar onder de campagne “Fietstoerisme in harmonie”, in samenwerking met de politie, de wielerbonden en de wielertoeristen. We willen de fietstoerist een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen. De campagne richt zich niet alleen naar de wielertoerist zelf, maar ook naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met fietstoeristen. (10/12/2014)

Herdenking Chinese Labour Corps

Voor de herdenking van de bijdrage van het Chinese Labour Corps aan de Groote Oorlog organiseerde de Belgisch Chinese Kamer van Koophandel een bezoek aan het In Flanders Fields Museum. Na de verwelkoming door Bernard Dewit, voorzitter BCECC gaf Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker IFF een introductie tot het Chinese Labour Corps. De gouverneur hield het slotwoord op dit evenement. (10/12/2014)

P1050470

Raad van bestuur en algemene vergadering WOBRA

Op de raad van bestuur en de algemene vergadering van de WOBRA werd de afsprakenregeling van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem uitgebreid besproken.  Ook de begroting 2015 en de goedkeuring van het ontwerp convenant tussen WOBRA en de zones stond op de agenda. (8/12/2014)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van gouvcdc

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be