Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2014

25 jaar Scheldemond

In de Aula van de Universiteit van Gent nam de gouverneur graag het woord op de viering van 25 jaar Scheldemond.  De grote troef van de Scheldemondsamenwerking is de bevattelijke schaal van een gebied dat drie provincies omvat en die ons altijd heeft toegelaten in te zetten op concrete acties. Euregio Scheldemond blijkt een zeer geschikte schaal om over grensoverschrijdende knelpunten, maar vooral ook over kansen, af te stemmen. De faciliterende rol van de Schelmondraad ligt in het samenbrengen van partijen, het ondersteunen bij de zoektocht naar Europese subsidiemogelijkheden, het stimuleren van kleinschalige projecten via het Scheldemondfonds en het onderzoeken of creëren van bestuurlijk draagvlak voor initiatieven. Rekening houdend met de ons omringende netwerken moeten we de bindende kracht van Scheldemond benutten om op kleinere grensoverschrijdende schaal de ambitie van een verenigd Europa een stuk te verwezenlijken. (12/11/2014)

25 jaar Scheldemond

In de Aula van de Universiteit van Gent nam de gouverneur graag het woord op de viering van 25 jaar Scheldemond.  De grote troef van de Scheldemondsamenwerking is de bevattelijke schaal van een gebied dat drie provincies omvat en die ons altijd heeft toegelaten in te zetten op concrete acties. Euregio Scheldemond blijkt een zeer geschikte schaal om over grensoverschrijdende knelpunten, maar vooral ook over kansen, af te stemmen. De faciliterende rol van de Schelmondraad ligt in het samenbrengen van partijen, het ondersteunen bij de zoektocht naar Europese subsidiemogelijkheden, het stimuleren van kleinschalige projecten via het Scheldemondfonds en het onderzoeken of creëren van bestuurlijk draagvlak voor initiatieven. Rekening houdend met de ons omringende netwerken moeten we de bindende kracht van Scheldemond benutten om op kleinere grensoverschrijdende schaal de ambitie van een verenigd Europa een stuk te verwezenlijken. (12/11/2014)

Herdenking Wapenstilstand in Ieper

P1050222

Naar aanleiding van de 96e verjaardag van de Wapenstilstand vonden op 11 november diverse plechtigheden in Ieper plaats. Binnen- en buitenlandse prominenten waren hierop aanwezig. Ook de gouverneur woonde de Eucharistieviering, de Last Post en de academische zitting in het stadhuis bij. (11/11/2014)

Herdenking Wapenstilstand in Ieper

P1050222

Naar aanleiding van de 96e verjaardag van de Wapenstilstand vonden op 11 november diverse plechtigheden in Ieper plaats. Binnen- en buitenlandse prominenten waren hierop aanwezig. Ook de gouverneur woonde de Eucharistieviering, de Last Post en de academische zitting in het stadhuis bij. (11/11/2014)

Opening Flanders Fields Memorial Garden

In Londen openden Z.M. Koning Filip, de Britse Koningin Elizabeth II, minister van Defensie Steven Vandeput en Vlaams minister-president Geert Bourgeois de Flanders Fields Memorial Garden. Met de tuin wordt de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Doel is een blijvende herinnering van hoop en vrede uit te dragen en al wie vocht en het leven verloor tijdens de Grote Oorlog te herdenken en te eren. Ook de gouverneur woonde de plechtigheid in Londen bij. (6/11/2014)

P1080095

Opening Flanders Fields Memorial Garden

In Londen openden Z.M. Koning Filip, de Britse Koningin Elizabeth II, minister van Defensie Steven Vandeput en Vlaams minister-president Geert Bourgeois de Flanders Fields Memorial Garden. Met de tuin wordt de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Doel is een blijvende herinnering van hoop en vrede uit te dragen en al wie vocht en het leven verloor tijdens de Grote Oorlog te herdenken en te eren. Ook de gouverneur woonde de plechtigheid in Londen bij. (6/11/2014)

P1080095

Klankbordgroep West-Vlaamse ondernemers Economische USP West-Vlaanderen

Gedeputeerde Jean de Bethune, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de dienst Externe Relaties van de provincie stelden de eerste resultaten van de economische “Unique Selling Proposition” voor West-Vlaanderen en de communicatietools voor. De gouverneur beklemtoonde dat we internationaal onze West-Vlaamse sterktes en speerpuntsectoren nog meer in de verf nog dienen te zetten om West-Vlaanderen economisch globaal te kunnen profileren. De ontwikkeling van een economische USP moet in breed overleg met de verschillende West-Vlaamse stakeholders gebeuren. Daarom is het van belang om vanuit de West-Vlaamse ondernemingen feedback te krijgen. Het is belangrijk te weten wat de essentie is van de economische boodschap die ze internationaal en West-Vlaams willen brengen. Het is eveneens van belang de internationale noden van de ondernemingen te identificeren. (3/11/2014)

Klankbordgroep West-Vlaamse ondernemers Economische USP West-Vlaanderen

Gedeputeerde Jean de Bethune, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de dienst Externe Relaties van de provincie stelden de eerste resultaten van de economische “Unique Selling Proposition” voor West-Vlaanderen en de communicatietools voor. De gouverneur beklemtoonde dat we internationaal onze West-Vlaamse sterktes en speerpuntsectoren nog meer in de verf nog dienen te zetten om West-Vlaanderen economisch globaal te kunnen profileren. De ontwikkeling van een economische USP moet in breed overleg met de verschillende West-Vlaamse stakeholders gebeuren. Daarom is het van belang om vanuit de West-Vlaamse ondernemingen feedback te krijgen. Het is belangrijk te weten wat de essentie is van de economische boodschap die ze internationaal en West-Vlaams willen brengen. Het is eveneens van belang de internationale noden van de ondernemingen te identificeren. (3/11/2014)

Bekkenbureau voor de Brugse Polders

Op dinsdag 4 november 2014 kwam het ‘Bekkenbureau voor het bekken van de Brugse Polders” samen onder het voorzitterschap van de gouverneur. Het Bekkenbureau bereidde de agenda voor van de Algemene Bekkenvergadering Brugse Polders van 12 november 2014. Een belangrijk agendapunt hierbij is de prioritering en selectie van nieuwe signaalgebieden. Dit zijn gebieden met nog niet ontwikkelde harde gewestplanbestellingen die we willen vrijwaren ten behoeve van het watersysteem en bijkomende waterberging. Daarnaast werden o.a. de bevindingen en voorstel van maatregelen aangaande de wateroverlast van 27-28 juli te Wingene, Oostkamp en Knesselare besproken en werd het werkplan 2015 voor de bekkenstructuren goedgekeurd.

Bekkenbureau voor de Brugse Polders

Op dinsdag 4 november 2014 kwam het ‘Bekkenbureau voor het bekken van de Brugse Polders” samen onder het voorzitterschap van de gouverneur. Het Bekkenbureau bereidde de agenda voor van de Algemene Bekkenvergadering Brugse Polders van 12 november 2014. Een belangrijk agendapunt hierbij is de prioritering en selectie van nieuwe signaalgebieden. Dit zijn gebieden met nog niet ontwikkelde harde gewestplanbestellingen die we willen vrijwaren ten behoeve van het watersysteem en bijkomende waterberging. Daarnaast werden o.a. de bevindingen en voorstel van maatregelen aangaande de wateroverlast van 27-28 juli te Wingene, Oostkamp en Knesselare besproken en werd het werkplan 2015 voor de bekkenstructuren goedgekeurd.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be